Workshops

Posted: 11/30/-0001 | Viewed: 4269593

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN TẠI ĐẠI HỘI 26 - DENVER, COLORADO

1. Cá Nhân Chứng Đạo  - Evangelism Explosion (EE)
Mục sư Trần Tự Hồng Sơn từng cộng tác nhiều năm với Mục sư Tôn Thất Bình trong chương trình EE khắp nơi trên thế giới.

2. Hôn Nhân và Gia Đình
Mục sư  Tiến sĩ Nguyễn anh Tuấn , chuyên về Cố vấn Gia đình, Hôn nhân.

3. Ân tứ Thánh Linh 
Mục sư Tiến sĩ Phan Phước Lành, Tổng Thư ký của Liên Hữu.

4. Đặc Trưng của người Báp-tít
Mục sư Tiến sĩ Lê Hồng Phúc, Giáo sư Thần Học Viện Báp-tít, Cựu Giáo sĩ tại Anh Quốc

5. Đào tạo người phục vụ Chúa
 Ông Nguyễn văn Bạch, thuộc Thần Học Viện Báp-tít.

6. Khoảng cách các thế hệ
Mục sư Jim Klassen.

7. Focus On The Family, Navigators, Discipleship, Leadership
Nhóm ESLL.

8. Sử dụng và áp dụng kỷ thuật thờ phượng 
Nhân viên kỷ thuật Hội Thánh Báptít Central, Colorado.