Thư Mời

Đăng Ngày: 09/01/2017 | Được Xem: 3993

Tạ ơn Chúa!  Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Báp-tít Việt Nam Bắc Mỹ Lần Thứ 33 sẽ được tổ chức tại thành phố Charlotte, North Carolina.

Chủ Đề

Xây Dựng Hội Thánh Sống Mạnh

Câu Gốc

Còn Ta, Ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.

Ma-thi-ơ 16:18

Thời Gian

Thứ Năm, ngày 29/06/2017 - Chúa Nhật, ngày 02/07/2017

Địa Điểm

Renaissance Charlotte Suites Hotel
2800 Coliseum Centre Drive
Charlotte, NC 28217

Xây Dựng Hội Thánh Sống Mạnh là điều mỗi con dân Chúa mong muốn cho Hội Thánh mình không những tại địa phương mà cả thế giới.  Ban Tổ Chức Đại Hội 33 đã cầu nguyện xin Chúa đầy dẫy Thánh Linh trên các đầy tớ Chúa để mang sứ điệp sống mạnh và mở nhiều cánh cửa để con dân Chúa khắp nơi có dịp về dự Đại Hội 2017.  

Vì Khách sạn Renaissance Charlotte Suites Hotel cách phi trường Charlotte và Billy Graham Library dưới 5 phút lái xe, Ban Tổ Chức đã mời Cơ Quan Billy Graham Evangelistic Association cùng dự phần cầu nguyện và tổ chức các chuyến đi thăm quan Thư Viện Billy Graham.

Ban Tổ Chức kính mời quý đầy tớ Chúa và ông bà anh chị em cùng cầu nguyện cho Đại Hội 33 trong các giờ cầu nguyện cá nhân, gia đình, và Hội Thánh.  Ao ước Đại Hội 33 sẽ có hơn 2,000 người tham dự.

Trong danh Chúa Jesus,

Mục Sư Cao Bảo Tài

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội 33