Liên Hệ Ban Tổ Chức

Đăng Ngày: 09/01/2017 | Được Xem: 4227

Mục Sư Cao Bảo Tài Trưởng Ban Tổ Chức

Email: paultcao@aol.com

Telephone: 336-202-5018

Mục Sư Lê Hoàng Trọng Phó Ban Tổ Chức

Email: revpaulle@yahoo.com

Telephone: 704-678-8588

Mục Sư Nguyễn Quý Hùng Tiếp Tân

Email: msnhq@ymail.com

Telephone: 704-231-3594

Mục Sư Lê Văn Lợi Trưởng Ban Cầu Nguyện

Email: msloi36@yahoo.com

Telephone: 704-305-6127

Mục Sư Ngô Đình Can Thư Ký

Email: pastorcan@yahoo.com

Telephone: 919-749-1848

Bà Mục Sư Nguyễn Quý Hùng Ban Ẩm Thực

Telephone: 704-231-9510

Mục Sư Lê Chí Hiếu Thủ Quỷ

Email: tramchauhieule@yahoo.com

Telephone: 336-987-4133

Mục Sư Chương Thanh Hải Đưa Đón

Email: transportation@daihoibaptit.org

Telephone: 714-905-3444

Huỳnh Ân Lành Ban Âm Nhạc

Telephone: 980-234-0907

Ban Ghi Danh

Telephone / Text: (818) 600-2615
Email: ghidanh@daihoibaptit.org
Anh Trần Michael
Anh Hồng Phù Xương
Chị Diệp Quế