Thông tin về sân bay và đưa đón

Đăng Ngày: 12/04/2017 | Được Xem: 2273773

Chỉ dẩn để đến dự Đại Hội Báp Tít 2017 tại thành phố Charlotte thuôc tiểu bang North Carolina bằng máy bay:

1.  Phi Trường để mua ve máy bay:  CLT -  Charlotte Douglas International Airport  http://www.cltairport.com/Pages/default.aspx

Khi quý vị đến phi trường nên đi theo đoàn người từ máy bay mình để đi đến chổ lấy hành lý.  Sau khi lấy hành lý quý vị có thể gọi khách sạn 704-357-1414 để xe khách sạn ra đón quý vị ở chổ lấy hành lý bên ngoài "Zone A".  Nếu quý vị có ghi danh trong website để nhờ đưa đón và giờ đến thì chúng tôi sẽ có người tại phi trường tiếp rước quý vị.  Nếu quý vị đến giữa khuya hay những ngày đặc biệt mà không có xe bus ra chở xin liên lạc 704-905-3444.

2.  Khách Sạn:  

  • Tên khách sạn:   Renaissance  
  • Địa chỉ khách sạn:  2800 Coliseum Centre Drive, Charlotte, NC 28217
  • Điện thoại để liên lạc khách sạn cho xe bus ra chở:  704-357-1414
  • Zone A  là nơi xe bus của khách sạn Renaissance đậu.
  • Xe bus chạy từ khách sạn đến phi trường mất khoảng 10 tới 15 phút. 

3.  Ban  phụ trách đưa đón: