Liên Hệ Ban Tổ Chức

Đăng Ngày: 26/12/2017 | Được Xem: 3302
Mục Sư Phan Minh Tuấn Trưởng Ban Tổ Chức

Email: pastortuanphansacto@gmail.com

Telephone: 916-396-9408

Mục Sư Lê Hoàng Duy Tín Phó Ban Tổ Chức

Email: duytinle@yahoo.com

Telephone: 760-449-4320

Cô Bạch Dương Thảo Nhi Thư Ký

Email: nhibach0709@gmail.com

Telephone: 925-353-4891

Mục Sư Nguyễn Ngọc Anh Du Lịch / Du Ngoạn

Email: tinlanh44@yahoo.com

Telephone: 714-616-9994

Ông Tâm Minh Đặng Trưởng Ban Tài Chánh

Email: tamminhdang@hotmail.com

Telephone: 408-387-2453

Bà Celine Hà Hồ Thủ Quỷ

Email: Celine2053@yahoo.com

Telephone: 408-386-6011

MSTS Trần Đức Thịnh Thờ Phượng

Email: thinhjctam@gmail.com

Telephone: 408-655-0688

Cô Đỗ Hạnh Trưởng Ban Ẩm Thực

Email: nguyenhanna93@yahoo.com

Telephone: 669-232-3272

Mục Sư Lâm Văn Nghĩa Trưởng Ban Cầu Nguyện

Email: lammaimai7@yahoo.com

Telephone: 408-497-3505

Mục Sư Nguyễn Văn Kiên Đưa Đón

Email: mucsukiennguyen@yahoo.com

Telephone: 408-784-6541

Ban Ghi Danh

Telephone: (818) 600-2615
Email: ghidanh@daihoibaptit.org
Anh Trần Michael
Anh Hồng Phù Xương
Chị Diệp Quế
Chị Thái An