Trợ Phí Ghi Danh

Đăng Ngày: 27/12/2017 | Được Xem: 3453

Trợ Phí Ghi Danh

Ban Tổ Chức thông báo hổ trợ phí ghi danh như sau, vào ngày 15 tháng 1, 2018 lúc 00:00 AM (Giờ San Jose, California), khi ghi danh Đại Hội bắt đầu:

 1. 5 ghi danh đầu tiên sẽ được giảm 50% trên tổng phí ghi danh.
 2. Ghi danh thứ 6 tới thứ 10 sẽ được giảm 25% trên tổng phí ghi danh
 3. Ghi danh thứ 11 tới thứ 20 sẽ được giảm 10% trên tổng phí ghi danh

Điều kiện nhận trợ phí như sau:

 1. Phải trả tiền ghi danh 100% trước rồi Ban Ghi Danh sẽ hoàn lại phần trăm quý vị được giảm phí
 2. Chương trình trợ phí ghi danh này kết thúc vào lúc 11:59PM ngày 31 tháng 1 năm 2018 (Giờ San Jose, CA).
 3. Nếu hủy ghi danh hoặc thay đổi ghi danh, Ban Ghi Danh chỉ hoàn lại số tiền chưa được hổ trợ phí.

List of Registration Received Special Discounts

50% Off

 1. Tam Vo (030009)
 2. Thu Ha Doan (030136)
 3. TRIEN VO (030241)
 4. Joseph Vo (030248)
 5. Vinh Nguyen (030253)

25% Off

 1. Paul Le (030253)
 2. Dai Vo (030304)
 3. Tanh Nguyen (030310)
 4. KHANH NGUYEN (030322)
 5. Young le (030329)

10% Off

 1. Tai Cao (030339)
 2. Dai Vo (030358)
 3. CaoSon Nguyen (030428)
 4. Minh Huynh (030445)
 5. HUE KIEU (030518)
 6. Minh Nguyen (030524)
 7. Julie Le (030604)
 8. SON DANG (030626)
 9. Kim lan Phan (030708)
 10. Kim Ngo (030726)