Thông tin đưa đón và phi trường

Đăng Ngày: 12/01/2018 | Được Xem: 2556

1. Phi Trường để mua vé máy bay: 

  1. Phi trường chính: SJC -  San Jose International Airport  www.flysanjose.com.
  2. Phi trường phụ
Quý vị đã ghi danh trong website rồi và cần đưa đón thì xin vui lòng vào trong link dưới đây: 
https://daihoibaptit.org/transportation.php?campyear=2018&lang=viet    để điền vào phiếu yêu cầu đưa đón.
 
2.  Khách Sạn:  
  • Tên khách sạn:   Marriott Hotel in Santa Clara
  • Địa chỉ khách sạn:  2700 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054 - (408) 988-1500
3.  Đưa đón xin gọi:
MS Nguyễn Văn Kiên, tel:  (408) 784-6541,  email:   mucsukiennguyen@yahoo.com