Thông Tin Du Ngoạn Sau Đại Hội

Đăng Ngày: 26/02/2018 | Được Xem: 1784

Ban Tổ Chức xin kính mời quý vị tham gia du ngoạn vùng Vịnh Cựu Kim Sơn sau Đại Hội. Thông tin du ngoại như sau

Du ngoạn Vùng Vịnh Cựu Kim Sơn (Bay Area)

1:00 Trưa Chúa nhật  Ngày 08 Tháng 7 Năm 2018

Ưu tiên cho 50 người đăng ký đầu tiên

Xin liên lạc: Mục Sư Nguyễn Ngọc Anh 

Email: tinlanh44@yahoo.com

Telephone: 415-870-0018