Chương Trình Đại Hội

Đăng Ngày: 11/04/2019 | Được Xem: 11476
 • 1:00PM - 5:30PM Thứ Năm

  Ghi Danh Và Check-In

  Ban Ghi Danh sẽ bắt đầu check-in lúc 1 giờ chiều tuy nhiên theo điều lệ của khách sạn, check-in để lấy phòng khách sạn là 4 giờ chiều. Nếu Ban Ghi Danh có phòng trước 4 giờ thì sẽ giao cho quý vị hoặc phải chờ đến 4 giờ chiều. (Lưu Ý: Nếu quý vị đến khách sạn trước 1 giờ chiều và muốn nhận phòng khách sạn trước, xin vui lòng liên hệ Ban Ghi Danh trước 2 ngày)

 • 5:30PM - 7:30PM Thứ Năm

  Ăn tối

  Ăn tối chuẩn bị cho chương trình thờ phượng và sinh hoạt tối

 • 7:30PM - 9:30PM Thứ Năm

  Thờ Phượng Khai Mạc

  Diễn Giả: Mục Sư Johnny Hunt

  Phòng: Grand Salon (A-D)

 • 9:30PM - 11:00PM Thứ Năm

  ÔB Mục Sư: Gặp Mặt & Cầu Nguyện

  Giờ thông công tự do của Ông Bà Mục Sư và Con Dân Chúa

  Phòng: Chattahoochee Salon (C)

  Thi Tài Năng, Quán Nữa Khuya

  Phòng: Promenade

 • 11:00PM Thứ Năm

  Ngủ Đêm

 • 7:15AM - 8:00AM Thứ Sáu

  Tỉnh Nguyện

  Hướng Dẩn Chương Trình: Mục Sư Nguyễn Thường Phi

  Phòng: Grand Salon (A-D)

 • 8:00AM - 8:45AM Thứ Sáu

  Ăn Sáng

  Giờ thông công tự do của ông Bà Mục Sư và con dân Chúa

 • 9:00AM - 10:45AM Thứ Sáu

  Thờ Phượng II

  Diễn Giả: Mục Sư Lê Khắc Linh

  Phòng: Grand Salon (A-D)

 • 10:45AM - 12:00PM Thứ Sáu

  Tường Trình

  Các Liên Đoàn

  Phòng: Grand Salon (A-D)

 • 12:00PM - 2:00PM Thứ Sáu

  Ăn Trưa

 • 2:00PM - 3:30PM Thứ Sáu

  Tâm Tình, Hỏi Đáp, Thảo Luận với BCH Liên Hội

 • 3:30PM - 5:30PM Thứ Sáu

  Sinh Hoạt Các Liên Đoàn

  Phòng: Nam Giới: Grand Salon (D)

  Phòng: Nữ Giới: Grand Salon (C)

  Phòng: YAMFAM: Sinclair Amplitheater

 • 5:30PM - 7:30PM Thứ Sáu

  Ăn Tối

 • 7:30PM - 9:30PM Thứ Sáu

  Thờ Phượng III

  Diễn Giả: Mục Sư Phan Minh Hội

  Phòng: Grand Salon (A-D)

 • 9:30PM - 11:00PM Thứ Sáu

  Thi Tài Năng, Quán Nữa Khuya

  Phòng: Promenade

 • 11:00PM Thứ Sáu

  Ngủ Đêm

 • 7:15AM - 8:00AM Thứ Bảy

  Tỉnh Nguyện

  Hướng Dẩn Chương Trình: Bà Nguyễn Tấn Dương

  Phòng: Grand Salon (A-D)

 • 8:00AM - 8:45AM Thứ Bảy

  Ăn Sáng

  Giờ thông công tự do của ông Bà Mục Sư và con dân Chúa

 • 9:00AM - 10:45AM Thứ Bảy

  Thờ Phượng IV

  Diễn Giả: Mục Sư Lê Thành Toàn

  Phòng: Grand Salon (A-D)

 • 10:45AM - 12:00PM Thứ Bảy

  Các Hội Thảo

  Hành chánh & thuế vụ Hội Thánh

  Khám phá ơn phục vụ Chúa

  Gia đình trẻ

  Kỹ thuật

 • 12:00PM - 2:00PM Thứ Bảy

  Ăn Trưa

 • 2:00PM - 5:30PM Thứ Bảy

  HỌP HÀNH CHÁNH, Làm Chứng Công Việc Chúa, Ra Đi Chứng Đạo

  Phòng: Grand Salon (D)

 • 5:30PM - 7:30PM Thứ Bảy

  Ăn Tối

 • 7:30PM - 10:00PM Thứ Bảy

  ĐÊM THÁNH NHẠC

  Phòng: Grand Salon (A-D)

 • 9:30PM - 11:00PM Thứ Bảy

  Thi Tài Năng, Quán Nữa Khuya

  Phòng: Promenade

 • 11:00PM Thứ Bảy

  Ngủ Đêm

 • 7:15AM - 8:00AM Chúa Nhật

  Tỉnh Nguyện

  Hướng Dẩn Chương Trình: Mục Sư Nguyễn Việt Hùng

  Phòng: Grand Salon (A-D)

 • 8:00AM - 8:45AM Chúa Nhật

  Ăn Sáng

  Giờ thông công tự do của ông Bà Mục Sư và con dân Chúa

 • 9:00AM - 9:30AM Chúa Nhật

  Thu Dọn

 • 9:30AM - 11:30PM Chúa Nhật

  THỜ PHƯỢNG BẾ MẠC

  Diễn Giả: Mục Sư Ức Chiến Thắng

  Phòng: Grand Salon (A-D)

 • 12:00PM - 2:00PM Chúa Nhật

  Ăn Trưa, Ra Về

In Chương Trình