Invitation Letter to Conference

Posted: 12/26/2019 | Viewed: 89454

Xin kính chào quý Mục Sư, Giáo Sĩ, Thầy Truyền Đạo, Ban Chấp Hành, và con dân Chúa khắp nơi,

Trong thư Cô-rinh-tô sứ đồ Phao-lô viết: Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jêsus Christ (I Côr. 1: 4).

Chúng tôi thật tạ ơn Đức Chúa Trời ban ơn cho phép Đại Hội lần thứ 36 được trở lại vùng Hoa Thịnh Đốn. Tôi, Mục Sư Nguyễn Việt Hùng xin thay mặt Ban Tổ Chức viết thư này và thông báo đến quý vị Đại Hội năm 2020.

Đại Hội năm 2020 sẽ được tổ chức tại:

Địa Điểm: Crystal Gateway Marriott Hotel

1700 Jefferson Davis Highway
Arlington, VA 22202

Thời Gian: Ngày 2 – 5 Tháng 07 Năm 2020

Chủ đềHỘI THÁNH ĐẮC THẮNG

Câu Gốc: Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngôi Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngôi Ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh! (Khải Huyền 3:21-22).

Xin trân trọng kính mời quý con dân chúa xa gần đến tham dự Đại Hội:
Để chúng ta cùng được lắng nghe Lời Chúa qua các diễn giả đầy ơn và được thông công với anh em. Bên cạnh đó sau Đại Hội, chúng ta có thể lấy kỳ nghỉ hè cho cả gia đình đi du ngoạn nhiều nơi miễn phí tại vùng Thủ Đô Hoa Kỳ.

Chúng tôi rất vui được HÂN HẠNH đón tiếp tất cả quý vị gần xa đến tham dự ĐẠI HỘI 2020.

Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta ở cùng anh em hết thảy (II Tês. 3:18).

Trưởng Ban Tổ Chức,

Mục Sư Nguyễn Việt Hùng