Thư Mời Liên Đoàn Nam Giới

Posted: 01/31/2020 | Viewed: 90518

Kính chào quí vị Nam Giới Cơ Đốc của Liên Hội Tin Lành Báp-tít,

Thưa quí vị Nam Giới, cuộc đời của mỗi chúng ta là một cuộc hành trình tiến về “đất hứa” là chỗ mà chúng ta sẽ được “ngồi với Cứu Chúa Giê-su trên ngôi Ngài” (Khải Huyền 3:21). Trên cuộc hành trình này, chúng ta phải đương đầu với nhiều sự tranh đấu cho phần thuộc thể và nhất là phần thuộc linh, đối nghịch với thế giới tối tăm đầy dẫy những cạm bẫy cám dỗ và còn phải chống cự lại các “chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời” (Êphêsô 6:12). Làm sao chúng ta có thể chiến thắng những kẻ thù này, khi mà con người bên trong của mỗi chúng ta thường  yếu đuối trước ảnh hưởng của những tư dục xác thịt luôn xui khiến? Chỉ có một cách duy nhất để chúng ta có thể sống đắc thắng nếu biết nhờ cậy Cứu Chúa Giê-su là “Ðấng ở trong các con lớn mạnh hơn kẻ ở trong thế gian” (1 Giăng 4:4) Không chỉ vậy thôi, nhưng để sống được đắc thắng vẻ vang, tỏa lan ra mùi thơm của “đạo” khắp nơi, Chúa Giê-su đã thiết lập nên hội thánh mà “các cửa âm phủ chẳng thắng được hội” (Mathiơ 16:18). Mỗi chúng ta là những phần tử của hội thánh Chúa; Chúng ta phải hiệp nhất, liên kết, và hỗ trợ nhau để sống đắc thắng chu toàn đại sứ mệnh “môn đồ hóa” của Chúa Giê-su đã trao cho trong Mathiơ 28:20 – “hãy đi làm cho mọi dân trở thành môn đồ Ta; hãy nhân danh Ðức Chúa Cha, Ðức Chúa Con, và Ðức Thánh Linh làm báp-têm cho họ, và dạy họ giữ tất cả những gì Ta đã truyền cho các ngươi…” Hội Thánh của Đấng quyền năng phải sống đắc thắng cho đến ngày Cứu Chúa Giê-su trở lại, và đó chính là chủ đề cho Đại Hội năm nay.

Tôi xin thay mặt Liên Đoàn Nam Giới (LĐNG) viết thư này kêu gọi quí vị Nam Giới khắp nơi nhớ cầu nguyện cho Đại Hội năm 2020 và sẽ cố gắng đến dự phần với anh em, nâng đỡ đức tin của nhau. Chúng ta sẽ có chương trình đặc biệt cho Nam Giới vào trưa thứ Sáu ngày 7/3/2020 để được cùng ca ngợi Chúa, học lời Ngài, làm chứng, thảo luận, tường trình sinh hoạt trong năm, thông công và có cơ hội để chia sẻ những ý kiến xây dựng LĐNG ngày càng được mạnh mẽ hơn trong Đấng Christ. Chúng tôi tin rằng, khi Nam Giới hiệp sức nhau, chúng ta sẽ trở nên những tôi tớ rất hữu dụng cho Chúa; và chính Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho công việc của hội thánh Ngài khắp nơi. Tiện đây, cũng kính mời quí Nam Giới ghé thăm bàn tiếp khách của LĐNG tại Đại Hội để chúng tôi được cơ hội tiếp chuyện, cầu nguyện, và khích lệ lẫn nhau. Chúng tôi rất mong được đón tiếp tất cả quí Nam Giới gần xa đến tham dự Đại Hội năm nay. Nguyện xin ân sủng, lòng thương xót và bình an đến từ Đức Chúa Trời là Cha và từ Chúa Cứu Thế Giê-su, Con của Cha, ở với chúng ta trong chân lý và tình yêu thương. (2 Giăng 3:3).

Nay kính,

           

           

           

Mục sư Võ Thường Phi

Liên Đoàn Trưởng LĐNG

brphilipvo@gmail.com