Chương Trình Đại Hội

Đăng Ngày: 10/03/2020 | Được Xem: 8042
 • 1:00PM - 5:30PM Thứ Năm

  Ghi Danh Và Check-In

  Ban Ghi Danh sẽ bắt đầu check-in lúc 1 giờ chiều tuy nhiên theo điều lệ của khách sạn, check-in để lấy phòng khách sạn là 4 giờ chiều. Nếu Ban Ghi Danh có phòng trước 4 giờ thì sẽ giao cho quý vị hoặc phải chờ đến 4 giờ chiều. (Lưu Ý: Nếu quý vị đến khách sạn trước 1 giờ chiều và muốn nhận phòng khách sạn trước, xin vui lòng liên hệ Ban Ghi Danh trước 2 ngày)

 • 5:30PM - 7:30PM Thứ Năm

  Ăn tối

  Ăn tối chuẩn bị cho chương trình thờ phượng và sinh hoạt tối

 • 7:30PM - 9:30PM Thứ Năm

  Thờ Phượng Khai Mạc

  Diễn Giả: Mục Sư Bryan Wright

  Phòng: Arlington Ballroom

 • 9:30PM - 11:00PM Thứ Năm

  ÔB Mục Sư: Gặp Mặt & Cầu Nguyện

  Giờ thông công tự do của Ông Bà Mục Sư và Con Dân Chúa

  Phòng: Arlington Salon (V & VI)

  Thi Tài Năng, Quán Nữa Khuya

  Phòng: Salon (III & IV)

 • 11:00PM Thứ Năm

  Ngủ Đêm

 • 7:15AM - 8:00AM Thứ Sáu

  Tỉnh Nguyện

  Hướng Dẩn Chương Trình: Mục Sư Nguyễn Bá Trọng

  Phòng: Arlington Salon (I-III)

 • 8:00AM - 8:45AM Thứ Sáu

  Ăn Sáng

  Giờ thông công tự do của ông Bà Mục Sư và con dân Chúa

 • 9:00AM - 10:45AM Thứ Sáu

  Thờ Phượng II

  Diễn Giả: Mục Sư Dương Hữu Dũng

  Phòng: Arlington Ballroom

 • 10:45AM - 12:00PM Thứ Sáu

  Tường Trình

  Các Liên Đoàn

  Phòng: Arlington Ballroom (I-III)

 • 12:00PM - 2:00PM Thứ Sáu

  Ăn Trưa

 • 2:00PM - 5:30PM Thứ Sáu

  Họp Hành Chánh, Mục Sư & Đại Biểu

  Phòng: Arlington Salon (V-VI)

 • 2:00PM - 3:00PM Thứ Sáu

  Làm Chứng

  Phòng: Arlington Salin (IV)

 • 5:30PM - 7:30PM Thứ Sáu

  Ăn Tối

 • 7:30PM - 9:30PM Thứ Sáu

  Thờ Phượng III

  Diễn Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc

  Phòng: Arlington Ballroom

 • 9:30PM - 11:00PM Thứ Sáu

  Thi Tài Năng, Quán Nữa Khuya

  Phòng: Arlington Salon (III & IV)

 • 11:00PM Thứ Sáu

  Ngủ Đêm

 • 7:15AM - 8:00AM Thứ Bảy

  Tỉnh Nguyện

  Hướng Dẩn Chương Trình: Mục Sư Thái Quang Tấn

  Phòng: Arlington Ballroom (I-III)

 • 8:00AM - 8:45AM Thứ Bảy

  Ăn Sáng

  Giờ thông công tự do của ông Bà Mục Sư và con dân Chúa

 • 9:00AM - 10:45AM Thứ Bảy

  Thờ Phượng IV

  Diễn Giả: Mục Sư Phan Hòa Hiệp

  Phòng: Arlington Ballroom

 • 11:00AM - 12:00PM Thứ Bảy

  Sinh Hoạt Liên Đoàn

  Nam Giới: Phòng: Grand Salon (G&F)

  Nữ Giới: Phòng: Grand Salon (H)

  Thanh Niên: Phòng: Grand Ballroom

  NNhi Đồng: Phòng: Rosslyn (I & II)

 • 12:00PM - 2:00PM Thứ Bảy

  Ăn Trưa

 • 2:00PM - 5:30PM Thứ Bảy

  Các Hội Thảo

  (1) HUẤN LUYỆN HỘI THÁNH VỮNG MẠNH @ Arlington Salon (III)

  (2) VUN XỚI GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC @ Arlington Salon (IV)

  (3) HUẤN LUYỆN LỄ BÁI TẠI GIA @ Arlington Salon (V)

  (4) HUẤN LUYỆN THỜ PHƯỢNG @ Arlington Salon (VI)

  (5) HUẤN LUYỆN GIÁO VIÊN GIỮ/DẠY TRẺ EM @ Grand Ballroom (H)

  (6) HUẤN LUYỆN DẠY KINH THÁNH NHÓM NHỎ @ Grand (G&F)

  Sinh Hoạt Liên Đoàn 4:00pm – 5:30pm

  Men @ Arlington Salon (V)

  Women @ Arlington Salon (VI)

 • 5:30PM - 7:30PM Thứ Bảy

  Ăn Tối

 • 7:30PM - 10:00PM Thứ Bảy

  ĐÊM THÁNH NHẠC

  Phòng: Arlington Ballroom

 • 9:30PM - 11:00PM Thứ Bảy

  Thi Tài Năng, Quán Nữa Khuya

  Phòng: Arlington Salons (III & IV)

 • 11:00PM Thứ Bảy

  Ngủ Đêm

 • 7:15AM - 8:00AM Chúa Nhật

  Tỉnh Nguyện

  Hướng Dẩn Chương Trình: Mục Sư Đỗ Kim Phụng

  Phòng: Arlington Salon (I-III)

 • 8:00AM - 8:45AM Chúa Nhật

  Ăn Sáng

  Giờ thông công tự do của ông Bà Mục Sư và con dân Chúa

 • 9:00AM - 9:30AM Chúa Nhật

  Thu Dọn

 • 9:30AM - 12:00PM Chúa Nhật

  THỜ PHƯỢNG BẾ MẠC

  Diễn Giả: Mục Sư Ức Chiến Thắng

  Phòng: Arlington Ballroom

 • 12:00PM - 2:00PM Chúa Nhật

  Ăn Trưa, Ra Về

In Chương Trình