Thư Mời Dự Đại Hội

Đăng Ngày: 14/01/2022 | Được Xem: 1441930

Kính gởi quí tôi con Chúa khắp nơi,

Thay lời Ban Tổ Chức, tôi xin kêu gọi quí tôi con Chúa khắp nơi ghi danh, cầu nguyện và tham dự Đại Hội 37 với chủ đề TRAO ĐUỐC tại Nam California vào ngày 30 tháng 6 đến 3 tháng 7, năm 2022.

Kính thưa quí vị,

Đại hội là niềm vui, sức mạnh và chiến lược của chúng ta. Niềm vui của Đại Hội là việc đoàn tụ đại gia đình Liên Hội hàng năm, nơi chúng ta có thể gặp mặt, tương thông với rất nhiều anh chị em cùng đức tin từ khắp nơi.

Sức mạnh của Đại Hội đến từ lời hứa của Chúa: “Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.” (Ma thi ơ 18:19-20).

Đại hội cũng là chiến lược của chúng ta để đối diện với những thách thức lớn trong việc mở mang Vương Quốc của Chúa.  Năm nay chúng ta hiệp lại để cùng tìm kiếm Chúa và sự soi dẫn của Ngài trước tình trạng các thế hệ trong Hội Thánh trở nên rời rạc.  Đây là vấn đề rất cụ thể và quan trọng.  Chúng ta cũng tin rằng Đức Chúa Trời có dư dật sự khôn ngoan và ơn quyền dành cho những người tìm kiếm Ngài.  Chúng ta mong đây là một đại hội hội tụ đông đảo giới trẻ và các lãnh đạo giới trẻ.

Thật ra, trao đuốc là trách nhiệm thường xuyên của Hội Thánh Chúa trong từng thế hệ như trong câu Kinh Thánh chủ đề của Đại Hội 37: "Những điều con đã nghe ta dạy trước nhiều nhân chứng, hãy truyền lại cho những người trung tín, để họ có khả năng huấn luyện người khác." (2 Ti-mô-thê 2:2)

Nơi tham dự của chúng ta là một khách sạng rộng rãi và tiện nghi hàng đầu của California do công khó của Ban Yểm Trợ Đại Hội.  Chi phí tại vùng này có thể hơi cao hơn các nơi và mọi năm nhưng tôi tin rằng tham dự Đại Hội 37 sẽ đem lại niềm vui, sức mạnh và chiến lược quí báu mà không thể tìm được ở những nơi khác.

Thân ái trong Chúa,
Mục sư Đoàn Hưng Linh
Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội 37