Trợ Phí Ghi Danh

Đăng Ngày: 09/01/2023 | Được Xem: 2467656

Trợ Phí Ghi Danh

Ban Tổ Chức thông báo hổ trợ phí ghi danh như sau, vào ngày 15 tháng 1, 2023 lúc 00:00 AM (Giờ New York), khi ghi danh Đại Hội bắt đầu:

 1. 5 ghi danh đầu tiên sẽ được giảm 50% trên tổng phí ghi danh.
 2. Ghi danh thứ 6 tới thứ 10 sẽ được giảm 25% trên tổng phí ghi danh
 3. Ghi danh thứ 11 tới thứ 20 sẽ được giảm 10% trên tổng phí ghi danh

Điều kiện nhận trợ phí như sau:

 1. Phải trả tiền ghi danh 100% trước rồi Ban Ghi Danh sẽ hoàn lại phần trăm quý vị được giảm phí
 2. Chương trình trợ phí ghi danh này kết thúc vào lúc 11:59PM ngày 31 tháng 1 năm 2023 (Giờ New York).
 3. Nếu hủy ghi danh hoặc thay đổi ghi danh, Ban Ghi Danh chỉ hoàn lại số tiền chưa được hổ trợ phí.

Danh Sách Những Ghi Danh Được Giảm Phí

50% Off

 1. Nam Ngo (942302)
 2. Nguyet Tran (112302)
 3. Jennifer Vo (132302)
 4. Tin Le (222302)
 5. Lang Le (272302)

25% Off

 1. Tim Trinh (452302)
 2. le brian (832303)
 3. Kiet Le (112303)
 4. The Dang (172303)
 5. Julie Le (562304)

10% Off

 1. Minh Huynh (192304)
 2. THAI LE (312304)
 3. Ttuyen Lam (442304)
 4. Thai Chung (202305)
 5. Chính Nguyễn (672305)
 6. Hung Nguyen (112305)
 7. Hoang Tran (322305)
 8. michael nguyen (442305)
 9. Duc La (502305)
 10. Lisa Lane (552306)