Đêm Cầu Nguyện

Đăng Ngày: 12/01/2023 | Được Xem: 2338287

Prayer Night

 

Đêm Cầu Nguyện Trước Đại Hội

Thứ Tư, ngày 28 tháng 6 năm 2023

Thời Gian: 6 - 9 giờ tối

  • 6 giờ: Ăn tối
  • 7 giờ: Thờ phượng và cầu nguyện

Chủ đề: Chuẩn Bị Ra Mắt Chúa Để Được Trang Bị

Địa điểm: Hội Thánh Phục Hưng - 103 West Columbia Street, Falls Church, VA

Vận chuyển: 5pm từ Khách Sạn đến Hội Thánh Phục Hưng

Kính mời quý vị cùng nhau tìm kiếm mặt Chúa trước Ngày Đại Hội.