Hội Thảo

Đăng Ngày: 21/04/2023 | Được Xem: 1724448

Vietnamese Workshops

Room: Pentagon A&B and Grand Ballroom D, E, F, & G

2:00pm - 3:30pm Friday

 • Hôn Nhân Trong Thời Đại Mới (MS Võ Văn Giáp)
 • Phương Cách Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ (MS Trần Đức Thịnh)
 • Xây Dựng “HT Anh Ngữ” Trong HT Việt Ngữ (MS Hồ Thế Vũ)
 • Hành Chánh & HT Baptist (MS Phan Thường Trực)
 • Trang Bị Người Chấp Sự Báp-tít (MS Phan Thanh Bình)

3:45pm - 5:15pm Friday

 • Vai Trò Của Cha Mẹ Trong Xã Hội Ngày Nay (MS Phạm Hữu Đạt)
 • Đường Hướng & Chính Sách của SBC với Tư Cách là Thế Hệ Lãnh Đạo 1.5 (MS. Victor Chayasirisobhon)
 • Tâm Vấn Hôn Nhân (MS David Tấn Mai)
 • Vợ Mục Sư và Mục Vụ Tâm Vấn (MS Nguyễn Anh Tuấn)
 • Mối Quan Hệ Của Mục Sư & Lãnh Đạo HT (MS Nguyễn Tấn Dương)
 • Để Hiểu Hơn Về Thế Hệ Gen Z (MS Daniel Huynh)

English Ministry Workshops

Room: Arlington Salon 1 & 2

2:00pm - 3:15pm Friday

 • Worship 101 (Isaiah Hua) - Salon 1
 • Worship That Connects (Pastor Duy Tran) - Salon 2

3:45pm - 5:00pm Friday

 • Equipped for Life's Transitions: Moving from One Life Stage to Another (Pastor Stanley Williams) - Salon 1
 • Apologetics - World Views (Pastor Linh Huynh) - Salon 2

 

2:00pm - 3:15pm Saturday

 • The Trustworthiness of the Bible (Pastor Joseph Wright) - Salon 1
 • Preparing for Marriage (Pastor David Mai Tan) - Salon 2

3:45pm - 5:00pm Saturday

 • Dealing w/ Gender Issues with Apologetics to a New Generation (Pastor Tony Nguyen) - Salon 1
 • Equipped to Rest (Pastor Dan Huynh) - Salon 2

Print EM Workshops