Conference Schedule

Posted: 11/30/-0001 | Viewed: 9895
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI LẦN THỨ 25 TẠI DALLAS, TEXAS
Chủ Đề: Xây Dựng Hội Thánh Vững Mạnh (Khải huyền 3:8a)

Giờ Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
7:15 – 8:00 am (45’)

BAN TỔ CHỨC CHÀO MỪNG QUÝ VỊ

ĐẾN DỰ ĐẠI HỘI

Ăn trưa tự túc

 

Ghi danh

Nhận phòng

Thăm viếng

Nghỉ ngơi

Ăn tối

Chuẩn bị

Lễ Khai Mạc

Đại Hội 25

Tĩnh Nguyện
MS Nguyễn Quang
Tĩnh Nguyện
MS Ngô Việt Tân
Tĩnh Nguyện
MS Võ Đình Chương
8:00– 8:45 am (45’) Ăn sáng, chuẩn bị thờ phượng
9:00– 10:30 am (1:30’) Thờ phượng II
MS Trần Đào

HD: MS Nguyễn Văn Trọng
Khai mạc các Liên Đoàn
Thờ phượng IV
MS Lâm Văn Minh

HD: MS Đoàn Hưng Linh
LĐ Nam Giới/
LĐ Phụ Nữ/
Thanh Niên

10:30 – 10:45 am (15’) Giải lao Chụp hình lưu niệm (15') Nghi Thức Bế Mạc
10:45 – 12:00 pm (1:15') 10:45 am – 12:00 pm
Tường trình, Khải tượng, Kế hoạch của
Viện Thần Học & Cơ quan Truyền Giáo:
MS Trần Đào & MS Nguyễn Văn Huệ
10:45 am – 12:00 pm
LĐ Nam Giới/LĐ Phụ Nữ/Thanh Niên

10:30 am – 12:00 pm
Thờ phượng V
MS Nguyễn Tấn Dương

HD: MS Đặng Ngoc Vui

12:00 – 1:00 pm (1hr) Ăn trưa, nghĩ ngơi, chuẩn bị cho buổi chiều /   NGHI THỨC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Từ 2:00-3:15pm:
Workshops

3:15-3:30pm: Break

Từ 3:30-4:45pm:
Workshops

Workshops:

  1. Cách xử dụng ân tứ Chúa: MS Lành
  2. Hôn nhân và gia đình: MS Minh
  3. Cách xử dụng tiền bạc & Chúc thư: Mr. ĐT Trung
  4. Huấn luyện chứng đạo: MS Sơn
  5. VBTS & VMB: MS Đào & Ms Huệ
  6. Đặc trưng Báp-tít: MS Phúc
  7. Mối liên hệ giữa LH & HT địa phương: BCHLH
  8. Huấn Luyện ESLL: Nha sĩ Trương M. Hùng

Từ 2:00-4:45pm:
Dành cho mọi người:

Tường trình & Làm chứng công việc Chúa tại Việt nam do:
Các Mục sư & con cái Chúa từ VN

/

Từ 2:00-4:45pm:
Sứ giả và Mục Sư:
Hội thảo,
Biểu quyết
&
BẦU CỬ

Chia tay, ra về bình an, hẹn gặp lại năm 2010

ĐẠI HỘI LIÊN HỮU BÁP-TÍT VIỆT NAM LẦN THỨ 26 tại
Denver, Colorado

4:45 – 5:30 pm

Nghĩ ngơi

 
5:30 – 6:30pm (1hr) 5:30pm-6:30pm: Ăn tối, nghỉ ngơi, chuẩn bị thờ phượng
7:30– 9:00 pm (1:30’) Thờ phượng I
Rev.. Randel Everett


HD: MS Phan Phước Lành
Thờ phượng III
Kỷ niệm 50 năm GS Baptists đến Việt-nam
Rev. Jerry Rankin

HD: MS Nguyễn Công Văn

7:30 Pm – 10:00 pm
ĐÊM THÁNH NHẠC

Hướng Dẩn Chương Trình
MS Nguyễn Linh Ân


 

9:00– 10:30pm (1:30’hr) Giờ Thông công
cho con cái Chúa
&
Gia đình ông bà Mục Sư thông công

Chương Trình
Làm chứng
ơn phước Chúa

Hướng Dẫn Chương Trình: MS Lê Văn Bắc
10:30 pm Nghỉ đêm, chuẩn bị cho ngày sau