Rev. Dr. Lâm Văn Minh

Virginia

ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN

Sinh năm 1939 tại Bạc-liêu.

Tốt nghiệp: Trường Quốc Gia Sư Phạm Sàigon năm 1959, Trường Sĩ Quan Thủ Đức năm 1965, Trường English Language School tại Lacland Air Force Base, Texas năm 1968, cử nhân thần học tại Washington Bible College năm 1993, cao học thần học tại Capital Bible Seminary năm 1995, và tiến sĩ mục vụ tại Liberty Baptist Theological Seminary năm 1998.

Nguyên hiệu trưởng tiểu học năm 1959-1965, giảng viên Trường Sinh Ngữ Quân Đội năm 1966-1970, giáo sư trung học công lập năm 1970-1975.

Lập gia đình năm 1961, vợ về Nước Chúa năm 2015. Có 4 con: 3 gái, 1 trai, 10 cháu nội ngoại. Vượt biển và đến Mỹ năm 1981.

ĐỜI SỐNG PHỤC VỤ CHÚA

Tin Chúa năm 1947 tại Sóc Trăng.

Quản nhiệm các Hội Thánh Báp-tít Việt Nam tại Arkansas, Texas, Florida và Virginia 1982-2017.

Dạy Kinh Thánh các Trường Boyce Bible College, The John Leland Center for Theological Studies, Trường Kinh Thánh Báp-tít Việt Nam tại Hoa-kỳ  từ 1995- 2009,

Khóa Cao Học Mục Vụ cho các học viên tại Ottawa và Mississauga, Canada, giảng hằng tuần cho nhóm Kinh Thánh Phi-líp tại Sydney, Úc Châu, qua điện thoại.

Diễn giả các kỳ đại hội Tin Lành, Báp-tít và các Hội Thánh Việt Nam tại Hoa-kỳ, Canada, Úc Châu và Âu Châu từ 1991 đến nay.

Giảng hằng tuần chương trình Alpha và Omega trên đài phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại tại Washington, D.C. từ 1997.

Từng viết bài cho đặc san Báp-Tít Phụ Nữ những năm về trước.

Đã xuất bản 4 quyển sách: 1.- Anh ngữ: God’s Miracles do Westbow Press, chi nhánh của Thomas Nelson Zondervan xuất bản, đang bán trên Amazon; 2.- Việt ngữ: (a) Thoát Vùng Tăm Tối ( hồi ký ), (b) Tình Không Phai ( hôn nhân ), (c) Kịch Thơ Kinh Thánh (để Hội Thánh cho đóng kịch trong các kỳ lễ.)

Lâm Văn Minh