Rev. Dr. Trần Đào

Arlington, TX

Sinh trưởng, lớn lên và tin Chúa tại hội thánh Tin Lành  Dalat, Việt Nam

Tham gia sinh hoạt và phục vụ Chúa với đoàn Sinh Viên Học Sinh Tin Lành Việt Nam.

Phục vụ Chúa với đài phát thanh Tin Lành  Far East Broadcasting Co., Philippines 

Văn hóa: Cao Học Mục vụ

               Cao Học Thần Học Chuyên Khoa

               Tiến Sỹ Thần Học Mục Vụ

Mục sư Đào đã phục vụ Chúa với các mục vụ:

Truyền Giảng Tin Lành cho Quân Đội  1972-1975

Giáo sư Kinh Thánh  B.E.E. International

Sáng lập và quản nhiệm : Hội Thánh Bap-tít VN, Dallas, Garland, Arlington. TX

Chủ Tịch Liên Hữu Tin Lành Báp-tít Việt Nam- Bắc Mỹ

Chủ Biên- Trưởng Ban Phiên Dịch Kinh Thánh Bản Dịch Mới, Vietnamese Bible Inc.

Viện Trưởng Viện Thần Học Báp-Tít Việt Nam

Mục sư và Bà Trần Đào có một con gái và một cháu ngoại trai.

Trần Đào