Rev. Phan Hòa Hiệp

Raleigh, North Carolina
Mục Sư Phan Hòa Hiệp
 
Mục sư Phan Hòa Hiệp đang hầu việc Chúa với các mục vụ:
 • Trưởng ban Hiệp Nguyện Mục Sư Thông Công
 • Giáo sư Cựu Ước của trường Wesleyan College tại North Carolina
 • Giáo sư của Viện Thần Học Báp-tít Việt Nam - VBTS, Texas
 • Viện phó của trường VBTS, TX
 
Văn hóa
 • Cao học Mục Vụ
 • Cao học Thần Học Chuyên Khoa
 • Tiến sĩ Mục Vụ
 • Tiến sĩ Giáo Dục
 
Mục sư Hiệp lập gia đình, vợ Phan Nguyễn Ân-Điển, hiện đang sống tại Raleigh, North Carolina.
 
 
Pastor Hiep Hoa Phan
 
He currently serves as:
 • A lead pastor of the Vietnamese Baptist Pastor Fellowship in North Carolina
 • Professor of Old Testatement at Wesleyan College in Rocky Mount, NC
 • Professor of the VBTS, Texas
 • Vice president at Vietnamese Baptist Theological School, TX.
 
Education
 • He received Master of Divinity
 • Master of Theology
 • Doctor of Minsitry
 • Doctor of Education
 
Pastor Hiep and his wife An-Dien Nguyen Phan are living in Raleigh, North Carolina. 
Phan Hòa Hiệp