XIN HÃY SAI CON

Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi

Ê -Sai 6:8
 

Thời Gian

Khai Mạc: Tối ngày 4 tháng 7, 2012

Bế Mạc: Trưa ngày 7 tháng 7, 2012

Địa Điểm

Hyatt Dulles Hotel

2300 Dulles Corner Blvd. Herndon, VA 20171

Vài Con Số

1022

Ghi Danh

291

Nhi Đồng

318

Thanh Niên

5

Diễn Giả

Ghi Danh Dự Đại Hội

1 Người

Ghi danh trọn gói dành cho 1 người bao gồm

  • 3 đêm ở khác sạn
  • 9 bửa ăn
  • Phí ghi danh
Ghi Danh

2 -4 Người

Ghi danh trọn gói dành cho từ 2 đến 4 người bao gồm

  • 3 đêm ở khác sạn
  • 9 bửa ăn
  • Phí ghi danh
Ghi Danh

Chỉ Ghi Danh

Chỉ ghi danh tham dự Đại Hội, không có khách sạn hoặc ẩm thực

  • Không ở khách sạn
  • Có/Không có ẩm thực
Ghi Danh