HẾT LÒNG PHỤC VỤ

Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta,

Cô-lô-se 3:23
 

Thời Gian

Khai Mạc: Tối ngày 4 tháng 7, 2013

Bế Mạc: Trưa ngày 7 tháng 7, 2013

Địa Điểm

Santa Clara Marriott

2700 Mission College Boulevard, Santa Clara, California 95054 USA

Vài Con Số

892

Ghi Danh

227

Nhi Đồng

242

Thanh Niên

6

Diễn Giả

Ghi Danh Dự Đại Hội

1 Người

Ghi danh trọn gói dành cho 1 người bao gồm

  • 3 đêm ở khác sạn
  • 9 bửa ăn
  • Phí ghi danh
Ghi Danh

2 -4 Người

Ghi danh trọn gói dành cho từ 2 đến 4 người bao gồm

  • 3 đêm ở khác sạn
  • 9 bửa ăn
  • Phí ghi danh
Ghi Danh

Chỉ Ghi Danh

Chỉ ghi danh tham dự Đại Hội, không có khách sạn hoặc ẩm thực

  • Không ở khách sạn
  • Có/Không có ẩm thực
Ghi Danh