PHỤC HƯNG HỘI THÁNH

Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.

Ê-sai 40:31
 

Thời Gian

Khai Mạc: Tối ngày 30 tháng 6, 2016

Bế Mạc: Trưa ngày 3 tháng 7, 2016

Địa Điểm

SeaTac Airport Marriott Hotel

3201 S. 176th St., Seattle, WA 98188

Vài Con Số

683

Ghi Danh

102

Nhi Đồng

167

Thanh Niên

5

Diễn Giả

Ghi Danh Dự Đại Hội

1 Người

Ghi danh trọn gói dành cho 1 người bao gồm

  • 3 đêm ở khác sạn
  • 9 bửa ăn
  • Phí ghi danh
Ghi Danh

2 -4 Người

Ghi danh trọn gói dành cho từ 2 đến 4 người bao gồm

  • 3 đêm ở khác sạn
  • 9 bửa ăn
  • Phí ghi danh
Ghi Danh

Chỉ Ghi Danh

Chỉ ghi danh tham dự Đại Hội, không có khách sạn hoặc ẩm thực

  • Không ở khách sạn
  • Có/Không có ẩm thực
Ghi Danh