Conference Schedule (Vietnamese Group)

Posted: 02/16/2023 | Viewed: 2154850
 • 1:00PM - 5:30PM Thursday

  Registration & Check-in

  Registration and check-in booth will open at 1:00PM. On your arrival at the hotel, please go to our Registration Desk first. The hotel's check-in policy is 4:00PM - if you arrive early, the hotel will let you in based on rooms availability.

 • 5:30PM - 7:00PM Thứ Năm

  Dinner

  Room: Arlington III, Grand D, E, F, G and Skyview

 • 7:00PM - 9:00PM Thursday

  Opening Ceremony Worship

  Room: Grand & Arlington

  Speaker: Rev. Victor Chayasirisohbon

 • 9:00PM - 11:00PM Thursday

  Fellowship Time

  Room: Skyview

  Fellowship time among pastors and attendees

 • 11:00PM Thursday

  Sleeping

 • 7:15AM - 8:00AM Friday

  Devotion

  Room: Grand A-K

  Speaker: Rev. Nguyễn Cao Sơn

 • 8:00AM - 8:45AM Friday

  Breakfast

  Room: Arlington III, Grand D, E, F, G, and Skyview

 • 9:00AM - 11:00AM Friday

  Worship II

  Room: Grand A-C, H-K

  Speaker: Rev. Trần Đức Thịnh & Rev. David Mai Tấn

 • 11:00AM - 12:00PM Friday

  Annual Reports

  Room: Grand A-C, H-K

 • 12:00PM - 2:00PM Friday

  Lunch

  Room: Arlington III, Grand D, E, F, G, and Skyview

 • 2:00PM - 3:30PM Friday

  Workshops

  Room: Pentagon A&B, McLean, Grand Ballroom D, E, F, & G

  • Hôn Nhân Trong Thời Đại Mới (MS Võ Văn Giáp)
  • Phương Cách Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ (MS Trần Đức Thịnh)
  • Xây Dựng “HT Anh Ngữ” Trong HT Việt Ngữ (MS Hồ Thế Vũ)
  • Hành Chánh & HT Baptist (MS Phan Thường Trực)
  • Trang Bị Người Chấp Sự Báp-tít (MS Phan Thanh Bình)
 • 3:45PM - 5:15PM Friday

  Workshops

  Room: Pentagon A&B, McLean, Grand Ballroom D, E, F, & G

  • Vai Trò Của Cha Mẹ Trong Xã Hội Ngày Nay (MS Phạm Hữu Đạt)
  • Đường Hướng & Chính Sách của SBC với Tư Cách là Thế Hệ Lãnh Đạo 1.5 (MS. Victor Chayasirisobhon)
  • Tâm Vấn Hôn Nhân (MS David Tấn Mai)
  • Vợ Mục Sư và Mục Vụ Tâm Vấn (MS Nguyễn Anh Tuấn)
  • Mối Quan Hệ Của Mục Sư & Lãnh Đạo HT (MS Nguyễn Tấn Dương)
  • Để Hiểu Hơn Về Thế Hệ Gen Z (MS Daniel Huynh)
 • 5:30PM - 7:00PM Friday

  Dinner

  Room: Arlington III, Grand D, E, F, G, and Skyview

 • 7:00PM - 9:00PM Friday

  Worship III

  Room: Grand A-C, H-K

  Speaker: Rev. Lê Hồng Phúc

 • 9:00PM - 10:30PM Friday

  Business Meetings for Various Ministries

  Room: Men: Pentagon A&B / Women: Grand C & H / EM: Arlington 1&2

 • 11:00PM Friday

  Sleeping

 • 7:15AM - 8:00AM Saturday

  Devotion

  Room: Grand A-K

  Speaker: Mrs. Kim Cương

 • 8:00AM - 8:45AM Saturday

  Breakfast

  Room: Arlington III, Grand D, E, F, G, and Skyview

 • 9:00AM - 11:00AM Saturday

  Worship IV

  Room: Grand A-C, H-K

  Speaker: Rev. Nguyễn Tấn Dương

 • 11:00AM - 12:00PM Saturday

  Business Meetings for Various Ministries

  Room: Grand A-C, H-K

 • 12:00PM - 2:00PM Saturday

  Lunch

  Room: Arlington III, Grand D, E, F, G, and Skyview

 • 2:00PM - 5:15PM Saturday

  Business Meetings

  Room: Arlington III

 • 2:00PM - 4:00PM Saturday

  Testimonies

  Room: Pentagon A&B

 • 2:00PM - 5:15PM Saturday

  Free Time / Bible Musuem

 • 5:30PM - 7:00PM Saturday

  Dinner

  Room: Arlington III, Grand D, E, F, G, and Skyview

 • 7:00PM - 9:00PM Saturday

  Musical Concert

  Room: Grand A-C, H-K

 • 9:00PM - 10:30PM Saturday

  Business Meetings for Various Ministries

  Room: Men: Pentagon A&B / Women: Grand C&H / EM: Arlington 1&2

 • 11:00PM Saturday

  Sleeping

 • 7:15AM - 8:00AM Sunday

  Devotion

  Room: Grand A-K

  Speaker: Rev. Hà Quan Ngọc

 • 8:00AM - 8:45AM Sunday

  Breakfast

  Room: Arlington III, Grand D, E, F, G, and Skyview

 • 9:00AM - 9:30AM Sunday

  Clean-up & Packing

 • 9:30AM - 12:00PM Sunday

  Closing Ceremony Worship

  Room: Grand & Arlington

  Speaker: Rev. Christian Phan Phước Lành

 • 12:00PM - 2:00PM Sunday

  Lunch & Farewell

  Room: Arlington III, Grand D, E, F, G, and Skyview

   

Print Schedule