Conference Schedule (Vietnamese Group)

Posted: 04/03/2024 | Viewed: 26360
 • 1:00PM - 5:30PM Thursday

  Registration & Check-in

  Registration and check-in booth will open at 1:00PM. On your arrival at the hotel, please go to our Registration Desk first. The hotel's check-in policy is 4:00PM - if you arrive early, the hotel will let you in based on rooms availability.

 • 2:00PM - 4:00PM Thursday

  Exchange New Ideas

 • 5:30PM - 7:00PM Thursday

  Dinner

  Room: TBD

 • 7:00PM - 9:00PM Thursday

  Opening Ceremony Worship (Joint Service)

  Room: VM Ballroom

  Speaker: Rev. Peter Lê Hồng Phúc

 • 9:00PM - 11:00PM Thursday

  Fellowship Time

  Room: TBD

  Fellowship time among pastors and attendees

 • 11:00PM Thursday

  Sleeping

 • 7:15AM - 8:00AM Friday

  Devotion

  Room: TBD

  Speaker: TBD

 • 8:00AM - 8:45AM Friday

  Breakfast

  Room: TBD

 • 9:00AM - 11:00AM Friday

  Worship II

  Room: VM Ballroom

  Speaker: Rev. Đỗ Đăng Phú & Rev. Hồ Thế Vũ

 • 11:00AM - 12:00PM Friday

  Gathering of Ministries

  Room: TBD

 • 12:00PM - 2:00PM Friday

  Lunch

  Room: TBD

 • 2:00PM - 3:30PM Friday

  Workshops

  Room: TBD

  • Cách Nào Để Xây Dựng Mục Vụ Cầu Nguyện Trong HT? - MS Đặng Quy Thế
  • Kết Nối Giữa LifeWay và HT Địa Phương - Cơ Quan LifeWay & MS Hà Quan Ngọc
  • Bạn Muốn Tham Gia Chương Trình Truyền Giáo Ngắn Hạn? - MS Lê Thành Toàn
  • Làm Thế Nào Để Hướng Dẫn Tân Tín Hữu Tăng Trưởng? - MS Trần Tự Hồng Sơn
  • Làm Thế Nào Để Giúp Thế Hệ Z Giữ Đức Tin & Trở Nên Môn Đồ? - MS Thái Lê
  • Hôn Nhân: Yêu Như Vầy... - MS Giáp Võ
 • 3:45PM - 5:15PM Friday

  Workshops

  Room: TBD

  • Những Điều Ngăn Trở Cơ Đốc Nhân Tăng Trưởng - MS Lê Hoàng Duy Tín
  • Phân Biệt Trường Hợp Bị Quỷ Ám Hay Bệnh Tâm Thần - MS Phan Minh Hội
  • Để Có Đời Sống Tăng Trưởng - MS Nguyễn Phi Hùng
  • Sự Giáo Huấn Của Vương Quốc Chúa - MS Đặng Phúc Ánh
  • Vai Trò Phụ Nữ Trong Các Mục Vụ Của Hội Thánh - MS Nguyễn Anh Tuấn
  • Đối Diện Với Khủng Hoảng - MS Đoàn Hưng Linh
 • 5:30PM - 7:00PM Friday

  Dinner

  Room: TBD

 • 7:00PM - 9:00PM Friday

  Worship III

  Room: VM Ballroom

  Speaker: Rev. Henry Phan Minh Hội

 • 9:00PM - 10:30PM Friday

  Gathering of Ministries

  Room: TBD

 • 11:00PM Friday

  Sleeping

 • 7:15AM - 8:00AM Saturday

  Devotion

  Room: TBD

  Speaker: TBD

 • 8:00AM - 8:45AM Saturday

  Breakfast

  Room: TBD

 • 9:00AM - 11:00AM Saturday

  Worship IV

  Room: VM Ballroom

  Speaker: Rev. Christian Phan Phước Lành

 • 11:00AM - 12:00PM Saturday

  Business Meetings for Various Ministries

  Room: TBD

 • 12:00PM - 2:00PM Saturday

  Lunch

  Room: TBD

 • 2:00PM - 5:15PM Saturday

  Administrative Meetings

  Room: TBD

 • 5:30PM - 7:00PM Saturday

  Dinner

  Room: TBD

 • 7:00PM - 9:00PM Saturday

  Praise Night

  Room: VM Ballroom

 • 9:00PM - 10:30PM Saturday

  Gathering of Ministries

  Room: TBD

 • 11:00PM Saturday

  Sleeping

 • 7:15AM - 8:00AM Sunday

  Devotion

  Room: TBD

  Speaker: TBD

 • 8:00AM - 8:45AM Sunday

  Breakfast

  Room: TBD

 • 9:00AM - 9:30AM Sunday

  Clean-up & Packing

 • 9:30AM - 12:00PM Sunday

  Closing Ceremony Worship

  Room: VM Ballroom

  Speaker: Rev. Bryant Wright

 • 12:00PM - 2:00PM Sunday

  Lunch & Farewell

  Room: TBD