Rev. Trần Đức Thịnh

San Jose, California

Mục sư Trần Đức Thịnh sanh ra và lớn lên trong một gia đình thờ cúng ông bà. Ông tin nhận Chúa khi vượt biên qua đảo Philippine, nhưng được trải nghiệm Chúa vào năm thứ tư trong đại học và bắt đầu hầu việc Chúa từ đó.Năm 2004 Ông cùng em trai, MS Trần Đức Vượng, được sự kêu gọi của Chúa bước ra mở HộiThánh với khải tượng mang sứ điệp Tin Lành đến cho cộng đồng qua phương thức nhóm nhỏ và truyền giảng nhẹ nhàng. Ông cũng cưu mang để gây dựng thế hệ nối tiếp. Năm 2010 Ông quyết định bỏ công việc bên ngoài và hầu việc Chúa trọn thời gian.


Ông tốt nghiệp cử nhân điện toán (B.S. in Computer Engineering) tại University of The Pacific năm 1988, tốt nghiệp Cao Học Mục Vụ (M.Div.) năm 2013 và Tiến Sĩ Mục Vụ (D.Min.) năm 2017 tại chủng viện Golden Gate Theological Seminary, nay được đổi tên là Gateway Seminary, Ontario, California.


Ông lập gia đình với cô Thùy Tâm vào năm 1994 và có bốn người con, hai gái, hai trai.Rev. Dr. Thinh Duc Tran was born and raised in Vietnam to a family that had practiced ancestor worship. He accepted Christ while at a refugee camp in the Philippines but did not personally meet God until his senior year in college. Since then, he has served Christ in many different roles.

 In 2004, he and his brother, Pastor Vuong Duc Tran, were called to start a church. They created a vision of life sharing small groups and seeker sensitive evangelism programs. Pastor Thinh Duc Tran also focuses on nurturing and equipping the younger generations. In 2010, he officially left this corporate job to become a full-time senior pastor.He has received his BS. in Computer Engineering from University of The Pacific in 1988, his MDiv. in 2013 and DMin. in 2017 at the Golden Gate Theological Seminary, now changed to Gateway Seminary, Ontario, California.He has been married to Ms. Thuy Tam Tran since 1994, has four children: two girls and two boys.

 

Trần Đức Thịnh