Rev. Dr. Johnny Hunt

Woodstock, Georgia

Mục sư Johnny Hunt là Mục sư quản nhiệm của Hội Thánh FBC Woodstock với 11500 tín hữu. Hội Thánh đã tăng trưởng từ 1000 tín hữu đến con số hiện tại kể từ khi ông đến quản nhiệm. Mục sư là tác giả nhiều sách và cũng là Phó Chủ Tịch Ban Truyền Giáo và Lãnh Đạo của NAMB. Ông cũng từng là Chủ Tịch của Tổng Hội Báp-tít Nam Phương (SBC) vào những năm 2008-2010. Mục sư Hunt tốt nghiệp Cử Nhân Tôn Giáo từ Đại Học Gardner-Webb và Cao Học Thần Học (M.Div.) từ Chủng viện Southeastern Baptist Theological Seminary. Ông cũng nhận văn bằng Tiến sĩ Thần Học danh dự (honorary) từ Chủng viện Immanuel Baptist Theological Seminary và Tennessee Temple University, cũng như văn bằng Tiến sĩ danh dự khác từ Covington Theological Seminary và Louisiana Baptist University and Seminary. Mục sự và bà, Janet, lập gia đình được 45 năm và có 2 con gái và 4 cháu ngoại.

Dr. Hunt is Senior Pastor of the 11,500 member First Baptist Church, Woodstock, Georgia. The church has grown from just over 1,000 members when he arrived in 1986 to its present membership. He is also an author and Senior Vice President of Evangelism and Leadership for the North American Mission Board. He previously served as President of the Southern Baptist Convention from 2008-2010. He received a Bachelor of Religion at Gardner-Webb College and a M.Div. from Southeastern Baptist Theological Seminary. He also received an honorary Doctor of Divinity from Immanuel Baptist Theological Seminary, Doctor of Divinity from Tennessee Temple University, Doctor of Sacred Laws and Letters from Covington Theological Seminary, and Doctor of Letters from Louisiana Baptist University and Seminary. Pastor Hunt and his wife, Janet, married for 45 years, and they had 2 daughters and 4 grandchildren.

Johnny Hunt