Rev. Dr. Lê Thành Toàn (Thomas)

Plano, Texas

Mục sư Toàn hiện là Mục sư Mục vụ Anh Ngữ và Thờ Phượng tại Hội Thánh Báp-tít Redeemer Plano. Mục sư từng thành lập và quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Plano, Texas và từng là Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Thanh Niên. Ông hiện là Thủ Quỹ của Cơ Quan Truyền Giáo Việt Nam, thuộc Liên Hội. Ông tốt nghiệp Cử Nhân Kỷ Sư Điện Tử từ trường University of Texas, Arlington, Cao Học Thần Học (M.Div.) từ Chủng viện Southwestern Baptist Theological Seminary, và Tiến sĩ Mục vụ từ Southeastern Baptist Theological Seminary. Nguyện vọng của ông là được tiếp tục giúp đỡ công tác truyền giáo cho người Việt và xây dựng công trường thuộc linh giữa vòng thế hệ trẻ tại Hoa Kỳ. Mục sư lập gia đình với cô Mỹ Phương và có 4 người con, 1 trai và 3 gái.

Dr. Le is the Worship/English Pastor of Redeemer Baptist Church of Plano. He was the church planter and Senior Pastor of Plano Vietnamese Baptist Church, Texas and a former president of English Ministry of the Vietnamese Baptist Fellowship. He is curently serving as the Treasurer of Vietnamese Mission Board. He received a B.S. in Electrical Engineering from the University of Texas in Arlington, a M.Div. from Southwestern Baptist Theological Seminary, and a D.Min. from Southeastern Baptist Theological Seminary. His desire is to continue to support Vietnam mission and raise the next generation leaders in North America. He and his wife, My Phuong, have four children, one son and three daughters.

Lê Thành Toàn (Thomas)