Workshops

Posted: 02/14/2024 | Viewed: 44840

Vietnamese Workshops

Thứ Sáu 2:00pm - 3:30pm (90 phút)

6 Hội Thảo cùng thời gian:

 1. Cách Nào Để Xây Dựng Mục Vụ Cầu Nguyện Trong HT? - MS Đặng Quy Thế
 2. Kết Nối Giữa LifeWay và HT Địa Phương - Cơ Quan LifeWay & MS Hà Quan Ngọc
 3. Bạn Muốn Tham Gia Chương Trình Truyền Giáo Ngắn Hạn? - MS Lê Thành Toàn
 4. Làm Thế Nào Để Hướng Dẫn Tân Tín Hữu Tăng Trưởng? - MS Trần Tự Hồng Sơn
 5. Làm Thế Nào Để Giúp Thế Hệ Z Giữ Đức Tin & Trở Nên Môn Đồ? - MS Thái Lê
 6. Hôn Nhân: Yêu Như Vầy... - MS Giáp Võ

Thứ Sáu 3:45pm - 5:15pm (90 phút)

6 Hội Thảo cùng thời gian:

 1. Những Điều Ngăn Trở Cơ Đốc Nhân Tăng Trưởng - MS Lê Hoàng Duy Tín
 2. Phân Biệt Trường Hợp Bị Quỷ Ám Hay Bệnh Tâm Thần - MS Phan Minh Hội
 3. Để Có Đời Sống Tăng Trưởng - MS Nguyễn Phi Hùng
 4. Sự Giáo Huấn Của Vương Quốc Chúa - MS Đặng Phúc Ánh
 5. Vai Trò Phụ Nữ Trong Các Mục Vụ Của Hội Thánh - MS Nguyễn Anh Tuấn
 6. Đối Diện Với Khủng Hoảng - MS Đoàn Hưng Linh

English Ministry Workshops

Friday 2:00pm - 3:15pm

 1. Engaging All Walks of Life - Frank Dang
 2. Study the Bible for Yourself - Pastor Frank Phuc Anh Dang

Friday 3:45pm - 5:00pm

 1. Worship: Revamping VM songs to Contemporary Christian Music - Isaiah Hua
 2. Spiritual Growth & Maturity - Pastor Tony Nguyen

Saturday 2:00pm - 3:15pm

 1. Essentials for Authentic Worship - Selena Mai
 2. Acts 2 Cultivation & Small Groups - Andy Mai