Conference Schedule (Vietnamese Group)

Posted: 04/03/2024 | Viewed: 48663
 • 1:00PM - 5:30PM Thursday

  Registration & Check-in

  Registration and check-in booth will open at 1:00PM. On your arrival at the hotel, please go to our Registration Desk first. The hotel's check-in policy is 4:00PM - if you arrive early, the hotel will let you in based on rooms availability.

 • 5:30PM - 7:00PM Thursday

  Dinner

  Room: Grand Ballroom A-C, Bentley, Breakout Rooms

 • 7:00PM - 9:00PM Thursday

  Opening Ceremony Worship (Joint Service)

  Room: Grand Ballroom D-H

  Speaker: Rev. Peter Lê Hồng Phúc

 • 9:00PM - 10:30PM Thursday

  Pastor & Wife Fellowship

  Room: Bentley

 • 11:00PM Thursday

  Sleeping

 • 7:15AM - 8:00AM Friday

  Devotion

  Room: Grand Ballroom D-H

  Speaker: Rev. Tăng Thiên Tứ

 • 8:00AM - 8:45AM Friday

  Breakfast

  Room: Grand Ballroom A-C, Bentley, Breakout Rooms

 • 9:00AM - 11:00AM Friday

  Worship II

  Room: Grand Ballroom D-H

  Speaker: Rev. Đỗ Đăng Phú & Rev. Hồ Thế Vũ

 • 11:00AM - 12:30PM Friday

  Gathering of Ministries

  Room: Women: Grand D, Men: Athens - Atlanta, EM: Southern Ballroom

 • 12:30PM - 2:00PM Friday

  Lunch

  Room: Grand Ballroom A-C, Bentley, Breakout Rooms

 • 2:00PM - 3:30PM Friday

  Workshops

  Room: Athens, Atlanta, Augusta, Brunswick, Riverdale, Macon, College Park, Rome

  • Cách Nào Để Xây Dựng Mục Vụ Cầu Nguyện Trong HT? (MS Đặng Quy Thế) - Room: Athens
  • Kết Nối Giữa LifeWay và HT Địa Phương (MS Hà Quan Ngọc) - Room: Atlanta
  • Bạn Muốn Tham Gia Chương Trình Truyền Giáo Ngắn Hạn? (MS Lê Thành Toàn) - Room: Augusta
  • Làm Thế Nào Để Hướng Dẫn Tân Tín Hữu Tăng Trưởng? (MS Trần Tự Hồng Sơn) - Room: Brunswick
  • Làm Thế Nào Để Giúp Thế Hệ Z Giữ Đức Tin & Trở Nên Môn Đồ? (MS Thái Lê) - Room: Riverdale
  • Hôn Nhân: Yêu Như Vầy... (MS Giáp Võ) - Room: Macon
 • 3:45PM - 5:15PM Friday

  Workshops

  Room: Athens, Atlanta, Augusta, Brunswick, Riverdale, Macon, College Park, Rome

  • Những Điều Ngăn Trở Cơ Đốc Nhân Tăng Trưởng (MS Lê Hoàng Duy Tín) - Room: Athens
  • Phân Biệt Trường Hợp Bị Quỷ Ám Hay Bệnh Tâm Thần (MS Phan Minh Hội) - Room: Atlanta
  • Để Có Đời Sống Tăng Trưởng (MS Nguyễn Phi Hùng) - Room: Augusta
  • Sự Giáo Huấn Của Vương Quốc Chúa (MS Đặng Phúc Ánh) - Room: Brunswick
  • Vai Trò Phụ Nữ Trong Các Mục Vụ Của Hội Thánh (MS Nguyễn Anh Tuấn) - Room: Riverdale
  • Đối Diện Với Khủng Hoảng (MS Đoàn Hưng Linh) - Room: Macon
  • Cơ Quan Hưu Bổng Guidestone (MS Hoon Im) - Room: Rome
 • 5:30PM - 7:00PM Friday

  Dinner

  Room: Grand Ballroom A-C, Bentley, Breakout Rooms

 • 7:00PM - 9:00PM Friday

  Worship III

  Room: Grand Ballroom D-H

  Speaker: Rev. Henry Phan Minh Hội

 • 9:00PM - 10:30PM Friday

  Gathering of Ministries

  Room: Women: Grand D, Men: Athens - Atlanta, EM: Southern Ballroom

 • 11:00PM Friday

  Sleeping

 • 7:15AM - 8:00AM Saturday

  Devotion

  Room: Grand Ballroom D-H

  Speaker: Rev. Đỗ Hoàng Đạo

 • 8:00AM - 8:45AM Saturday

  Breakfast

  Room: Grand Ballroom A-C, Bentley, Breakout Rooms

 • 9:00AM - 11:00AM Saturday

  Worship IV

  Room: Grand Ballroom D-H

  Speaker: Rev. Christian Phan Phước Lành

 • 11:00AM - 12:30PM Saturday

  Business Meetings for Various Ministries

  Room: Grand Ballroom D-H

 • 12:30PM - 2:00PM Saturday

  Lunch

  Room: Grand Ballroom A-C, Bentley, Breakout Rooms

 • 2:00PM - 5:00PM Saturday

  Administrative Meetings

  Room: Grand D

 • 2:00PM - 4:00PM Saturday

  Testimonies

  Room: Athens

 • 5:30PM - 7:00PM Saturday

  Dinner

  Room: Grand Ballroom A-C, Bentley, Breakout Rooms

 • 7:00PM - 9:00PM Saturday

  Musical Concert

  Room: Grand Ballroom D-H

 • 9:00PM - 10:30PM Saturday

  Gathering of Ministries

  Room: Grand D, Men: Athens - Atlanta, EM: Southern Ballroom

 • 11:00PM Saturday

  Sleeping

 • 7:15AM - 8:00AM Sunday

  Devotion

  Room: Grand Ballroom D-H

  Speaker: Rev. Lê Phước Lễ

 • 8:00AM - 8:45AM Sunday

  Breakfast

  Room: Grand Ballroom A-C, Bentley, Breakout Rooms

 • 9:00AM - 9:30AM Sunday

  Clean-up & Pack-up

 • 9:30AM - 12:00PM Sunday

  Closing Ceremony Worship

  Room: Grand Ballroom D-H

  Speaker: Rev. Bryant Wright

 • 12:00PM - 2:00PM Sunday

  Lunch & Farewell

  Room: Grand Ballroom A-C, Bentley, Breakout Rooms

Print Schedule