Youth Schedule

Posted: 11/30/-0001 | Viewed: 4309704

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI KỲ THỨ 24 TẠI Marriott Santa Clara San Jose, CA– NGÀY 3 ĐẾN NGÀY 6 THÁNG 7, 2008

Theme: The Fruitful Life – John 15:16 – YOUNG ADULTS

 

Thứ Năm 03/07/2008

Thứ Sáu 04/07/2008

Thứ Bảy 05/07/2008

Chúa Nhật 06/07/2008

7:15 – 8:00 am (45’)

 

Devotion

“Faith & Hope Youth Group”

Devotion

msToan

Devotion

“Faith & Hope Youth Group”

 

 

8:00 – 8:45 am (45’)

BAN TỔ CHỨC

8:00 am – 8:45 am     Ăn Sáng - Chuẩn Bi Thờ Phượng

9:00 – 10:45 am (1:45’)

 

Worship Service 1

“What Should We Expect?”

 

msToàn

Worship Service 3

Mission Cambodia - MyHanh

“Why Evangelize?”

 

 

 

9:00-11:00am

BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thờ Phượng III

Present the New Officers

New VYBF President

CHÀO MỪNG

 

THAM DỰ VIÊN

 

 

 

10:45 am – 12:00 pm (1hr 15’)

 

Workshops 1

“Apologetics”                    msToàn

“Text Message from God”  Ms.Jim

“True Love Waits”             A. Khoa

Girl Talk                      C. My Hanh

Boy Talk                            A. Thien

Evangelism

 

msHồng Sơn

 

Chụp Ảnh Lưu Niệm

 Tâm Tình Trước Khi

 

(Kodak Moment!)

ĐÀM ĐẠO

 

NGHỈ NGƠI

 

12:00 – 1:30 pm

 

12:00 pm – 1:30 pm Ăn Trưa – Nghỉ  Ngơi – Chuẩn Bị Cho Buổi Chiều

 

 

2:00 – 3:30 pm (1:30’)

GHI DANH

         Workshops 2

 

continue part 2

 

 

“Evangelism”

 

Get into Teams

 

 

 

Wrap up

Chia Tay

 

NHẬN PHÒNG

 

CHUẨN BỊ

 

 

3:30 – 5:00 pm (1:30’)

 

GAMES & ACTIVITIES

======

Leaders Conference “Where Do We Go?” -  msToàn

ESLL

KHAI MẠC

 

ĐẠI HỘI 24

 

5:30 – 6:30 pm (1hr)

5:30 pm – 6:30 pm     Ăn Tối - Chuẩn Bị Thờ Phượng