Rev. Henry Phan Minh Hội

Gilbert, Arizona

Sau khi hầu việc Chúa 2 năm 1986-88 tại trại tỵ nạn Bataan, Phi luật tân, MS Phan Minh Hội bước vào chức vụ quản nhiệm phục vụ Chúa 10 năm tại Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển (Tacoma, WA 1988-1998). MS Hội, cùng vợ (Hồng Thu) và hai con (Minh Thùy, Minh Thiện) được kêu gọi đi truyền giáo tại hải ngoại (Đức 1998-2002, Thái Lan 2002-2004, Mã Lai 2004-2017). 

MS Hội hiện đang phục vụ Chúa với cơ quan Truyền Giáo Quốc Tế (IMB) trong vai trò điều phối mục vụ cho các dân tộc viễn xứ (diasporas) tại Bắc Mỹ.  MS Hội hoàn tất chương trình Tiến sĩ Mục vụ tại chủng viện Gateway Seminary năm 1996.


After serving God for 2 years in 1986-88 at the Bataan refugee camp, Philippines, pastor Phan Minh Hội served as senior pastor for 10 years at the Tacoma River of Grace Church (Tacoma, WA 1988-1998). Pastor Hội, along with his wife (Hồng Thu) and the two children (Theresa, Timothy) were called to serve as missionaries overseas (Germany 1998-2002, Thailand 2002-2004 and Malaysia 2004-2017).

Pastor Hội is currently serving the Lord with the International Mission Board (IMB) as a diaspora ministry coordinator in North America. He received a DMin degree from the Gateway Seminary in 1996.

Henry Phan Minh Hội