Rev. Bryant Wright

Marietta, Georgia

Mục sư Bryant Wright hiện là Chủ tịch của Send Relief, một tổ chức thiện nguyện cơ đốc nhằm tìm kiếm và đáp ứng các nhu cầu vật chất và tâm linh của mọi người trên khắp thế giới. Ngoài ra, ông còn là Người sáng lập và Chủ tịch của Right From The Heart Ministries, một cơ quan truyền thông cơ đốc mà ông thành lập vào năm 1992. Ông nghỉ hưu với tư cách là Mục sư quản nhiệm và là Người sáng lập của Nhà thờ Baptist Johnson Ferry vào năm 2019, nơi ông đã làm mục sư trong 38 năm. Hội thánh đã phát triển lên hơn 7.300 thành viên ở Marietta, GA dưới sự lãnh đạo của ông. Cũng trong thời gian này, Mục sư Bryant đã giữ chức vụ Chủ tịch Giáo hội Baptist Nam Phương trong nhiệm kỳ hai năm (2010-2012).

 

Mục sư Bryant là tác giả của sáu cuốn sách, trong đó có cuốn The Stage is Set, và Seeds of Turmoil. Mục sư Bryant là một người giao tiếp thẳng thắn, người kết nối một cách khôn ngoan lẽ thật không thay đổi của Chúa với một nền văn hóa đa dạng thông qua cách giảng dạy hấp dẫn và sáng tạo của mình. Ông và vợ, Anne, hiện đang sống ở Marietta Georgia và có 3 con trai, 3 con dâu và 7 cháu nội.


Bryant Wright is the President of Send Relief, a compassion-based ministry that seeks to meet not only physical needs, but also spiritual needs of people all around the world.  In addition, he is Founder and Chairman of Right From The Heart Ministries, a media ministry, which he began in 1992.  He retired as the founding Senior Pastor of Johnson Ferry Baptist Church in 2019, where he had pastored for 38 years.  The church grew to over 7,300-members in Marietta, GA under his leadership as pastor.  It was also during this time that Bryant served as President of the Southern Baptist Convention for a two-year term (2010-2012).

 

The author of six books, including The Stage is Set and Seeds of Turmoil.  Bryant is a straightforward communicator who uniquely connects God’s unchanging truth with a diverse culture through compelling and creative teaching.  He and his wife, Anne, live in Marietta Georgia and have 3 grown sons, 3 daughters-in-law, and 7 grandchildren.

Bryant Wright