Conference Schedule

Posted: 11/30/-0001 | Viewed: 4310435
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI BÁP-TÍT LẦN THỨ 26 TẠI DENVER,COLORADO
Chủ đề: HÃY VÙNG DẬY (Ê-phê-sô 5:14)
Giờ Thứ Năm 7/1/10 Thứ Sáu 7/2/10 Thứ Bảy 7/3/10 Chúa-nhật 7/4/10
7:15 - 8:00 am (45')

 Kids EE One-Day Worshop" for adults and children

 

BAN TỔ CHỨC
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ
ĐẾN DỰ ĐẠI HỘI


Ăn trưa tự túc

- Ghi Danh
- Nhận phòng
- Thăm viếng
- Nghỉ ngơi
- Ăn tối

- Chuẩn bị
Lễ Khai Mạc
Đại Hội 26

Tĩnh Nguyện
HD: MS Thái quang Tấn

Tĩnh Nguyện
HS: MS Trần văn Trọng
Tĩnh Nguyện
HD: Trương văn Minh
8:00 - 8:45 am (45') ĂN SÁNG - THÔNG CÔNG
9:00 - 10:30 am (1:30') Khai mạc các Liên Đoàn
Thờ phượng II
MS Lê Thanh Liêm
HD: MS Nguyễn công Văn
Thờ phượng IV
MS Nguyễn linh Ân
Tiệc Thánh
HD: MS Nguyễn văn Trọng
9:00 am - 10:00 am
Sinh hoạt các Liên Đoàn
Nam Giới - Phụ Nữ -
Thanh Niên
10:30 - 10:45 pm (15') Nghỉ Giải Lao (15') Chụp hình lưu niệm (15') Tổng kết bế mạc
10:45 - 12:00 pm (1:15') Tường Trình Khải Tượng
- Viện Thần Học
     MS Trần Đào
- Cơ Quan Truyền Giáo
     MS Nguyễn văn Huệ
Sinh hoạt các Liên Đoàn
- Liên Đoàn Nam Giới
- Liên Đoàn Phụ Nữ
- Liên Đoàn Thanh Niên
10:00 am - 12:00 pm
Thờ phượng V
MS Nguyễn tấn Dương

HD: Đoàn hưng Linh
12:00 - 1:00 pm (1 Hr) ĂN TRƯA - THÔNG CÔNG - Chuẩn bị cho buổi chiều                                    Checkout
2:00 - 3:15 pm: Workshops

3:15 - 3:30 pm: Break


3:30 - 4:45 pm: Workshops
                  Workshops:
1. Ân tứ Thánh Linh
    - MS Phan phước Lành
2. Evangelism Explosion (EE)
    - MS Trần tự hồng Sơn
3. Áp dụng kỷ thuật chương trình thờ phượng
    - Chuyên viên HT Central BT
4. Hôn Nhân và Gia Đình
    - MS Nguyễn anh Tuấn
5. Khoảng cách hai thế hệ
    - MS Jim Klassen
6. Chương Trình ESLL
    - Nhóm ESLL
7. Nhân sự hầu việc Chúa
    - Ông Nguyễn văn Bạch
8. Đặc trưng người Báp-tít
    - MS Lê hồng Phúc

2:00 pm - 4:45 pm
Tường trình công việc Chúa tại Việt-nam do các Mục sư và con cái Chúa đến từ Việt-nam

 


2:00 pm - 4:45 pm
Sứ giả và Mục sư:
Hội thảo, biểu quyết và bầu cử

 

 

Chia tay, đi thăm thắng cảnh, ra về bình an,
hẹn gặp lại năm 2011ĐẠI HỘI LIÊN HỮU BÁP-TÍT LẦN THỨ 27 tại
CALIFORNIA

4:45  7:15 pm (2:30') ĂN TỐI - THÔNG CÔNG  
7:30 - 9:00 pm (1:30') Khai Mạc Đại Hội
Thờ phượng I
Dr. Bob Ryan
HD: MS Phan phước Lành
Thờ phượng III
ĐÊM TRUYỀN GIÁO
MS Nguyễn văn Huệ
HD: MS Kiều tuấn Huệ

 

ĐÊM THÁNH NHẠC
Hướng Dẫn Chương Trình
MS Lê thành Chung


9:00 - 10:30 pm (1:30') Giờ thông công
- Các con cái Chúa
- Gia đình ông bà Mục sư
Ngợi khen Làm chứng (1)
HD: MS Ức chiến Thắng

Ngợi khen Làm chứng (2)
HD: MS Nguyễn hoàng Đào
và Thì giờ thông công tự do

10:30 PM NGHỈ ĐÊM - Chuẩn bị cho ngày hôm sau