Questions & Answers

This is a page for Questions and Answers, if you have any question regarding about the conference, please post your question to the below form, we will try our best to answer your question.

Ban Tổ Chức Đại Hội 26 khuyến khích con cái Chúa ở lại Hotel, nhưng vì điều kiện không ở lại nên quí vị cũng có thể trả tiền ghi danh và tiền ăn mà thôi. Quí vị có thể ghi danh bằng cách vào mục "GHI DANH" và click vào "GHI DANH THAM DỰ - (không có hotel)" và điền vào những khoảng trống.
Ban Tổ Chức luôn khuyến khích con cái Chúa ở lại Hotel để cùng thông công với những con cái Chúa từ các tiều bang khác, nhưng vì lý do nào đó không thể ở lại hotel được thì quí vị cũng có thể trả tiền ghi danh và tiền ăn mà thôi. Quí vị có thể ghi danh bằng cách vào mục "GHI DANH" và click vào "GHI DANH THAM DỰ - (không có hotel)" và điền vào những khoảng trống.
Quí vị có thể nhờ người thân bên Mỹ trả lệ phí giùm hoặc quí vị có thể nhờ dịch vụ ở Việt-nam gửi ngân phiếu về địa chỉ dưới dây: Dai Hoi Bap-tit 26 6400 W 26 Ave. Edgewater, CO 80214
Phòng khách sạn không có tủ lạnh nhưng có coffee maker và hi-speed internet access.
Ngày khai mạc Đại Hội, Ban Đưa Đón sẽ có người đón chờ quí vị sau khi quí vị lấy xe điện ra đến chỗ lấy hành lý, và sẽ hướng dẫn quí vị ra chỗ đón xe shuttle miễn phí về khách sạn. Ngoài ra, quí vị có thể liên lạc với Trưởng Ban Đưa Đón (ông Mạnh) để được xác nhận.
Có 2 bữa ăn đồ Mỹ, còn tất cả là đồ ăn Việt Nam.
Xin xem mục "Chỉ Dẫn Đường" trên website Đại Hội.
Các phi trường khác cách Đại hội rất xa, và sẽ không có người đưa đón quí vị.

Post Your Question

Your Question