Thông Tin Sân Bay

Đăng Ngày: 03/03/2021 | Được Xem: 4262431

Khi mua vé, xin quý vị nhớ có hai phi trường tại Dallas:
Dallas/Fort Worth (DFW) là phi trường lớn quốc tế;
LOVE FIELD (DAL) là phi trường nội địa, nhỏ hơn nhưng gần Dallas hơn.

DFW
http://www.dfwairport.com/

Dallas Love Field
http://www.dallas-lovefield.com