Thông Báo Về Việc Đưa Đón

Đăng Ngày: 16/05/2021 | Được Xem: 4206206

Kính thưa quý vị tham dự Đại Hội,

Dưới đây là một số thông tin kính xin thông báo cùng quý vị là những người cần đưa đón từ sân bay về khách sạn như sau:

  1. Ban vận chuyển không nhận ghi danh yêu cầu đưa đón sau ngày Chúa Nhật June 26, 2021 (để tiện việc xếp thời khoá biểu cho tài xế)

  2. Ban vận chuyển chỉ đưa đón trực tiếp từ phi trường đến đại hội và ngược lại (không ghé bất kỳ nơi nào khác hoặc rươ'c từ nơi khác)

  3. Ban vận chuyển chỉ bắt đầu làm việc vào lúc 6:0am sáng thứ năm ngày 1 tháng 7/2021, và chấm dứt công việc đưa đón lúc 6 giờ chiều Chúa Nhật 4 tháng 7/2021.

  4. Nếu con cái Chúa đến trước hoặc về sau thời gian Ban vận chuyển sinh hoạt, xin vui lòng tự túc. Có thế mướn xe tại phi trường hoặc đi Uber / Lyft khoảng chừng $40-$50 mỗi chiều. Không có xe bus hay các phương tiện giao thông công cộng từ phi trường đến hotel đại hội 

Để yêu cầu đưa đón, xin vui lòng click vào đây để gởi thông tin