Conference Schedule (Vietnamese Group)

Posted: 06/01/2022 | Viewed: 2908884
 • 1:00PM - 5:30PM Thursday

  Registration & Check-in

  Registration and check-in booth will be opened at 1:00PM. On your arrival at the hotel, please go to our Registration Desk first. Hotel's check-in policy is 4:00PM, if you arrive early, hotel will let you in based on rooms availability.

 • 5:30PM - 7:30PM Thursday

  Dinner

  Room: IMPERIAL A-B, MARQUIS 3-4 & CENTURY PAVILION

  Dinner time to prepare for more activities at night

 • 7:30PM - 9:30PM Thursday

  Openning Cememory Worship

  Room: MARQUIS & IMPERIAL

  Speaker: Rev. Đoàn Hưng Linh & Rev. Tony Nguyễn

 • 9:30PM - 11:00PM Thursday

  Free time

  Fellowship time among pastor families

 • 11:00PM Thursday

  Sleeping

 • 7:15AM - 8:00AM Friday

  Devotional

  Room: Marquis 3-6

  Speaker: Rev. Nguyễn Trọng Vinh

 • 8:00AM - 8:45AM Friday

  Breakfast

  Room: IMPERIAL A-B, MARQUIS 3-4 & CENTURY PAVILION

  Free fellowship time

 • 9:00AM - 10:45AM Friday

  Worship II

  Room: Marquis 3-6

  Speaker: Rev. Lê Hoàng Duy Tín

 • 10:45AM - 12:00PM Friday

  Reports

  Room: Marquis 3-6

 • 12:00PM - 2:00PM Friday

  Lunch

  Room: IMPERIAL A-B, MARQUIS 3-4 & CENTURY PAVILION

 • 2:00PM - 4:00PM Friday

  Meetings for Various Ministries

  Room: PACIFIC 1 (Men)

  Room: PACIFIC 2 (Women)

  Room: IMPERIAL D-F (EM)

 • 4:15PM - 5:30PM Friday

  WORKSHOPS

  • Các Phương Pháp Dạy Kinh Thánh (MS Lành) - Phòng: Los Angeles 1
  • Ca Từ Trong Âm Nhạc Thờ phượng (Mr. Long) - Phòng: Pacific 1
  • Tăng Trưởng Hội Thánh Qua Âm nhạc (MS Giao) - Phòng: Pacific 2
  • Phúc Âm Trong Xã Hội Hỗn Loạn Tình Dục (Mr. Huy) - Phòng: Pacific 6
  • Bài Học Đắt Giá của Sự Chuyển Tiếp (MS Linh) - Phòng: Pacific 3
  • Hội Thánh Báp-Tít (MS Phúc) - Phòng: California 4
  • Hầu Việc Chúa - Người Nông Dân (MS Bình) - Phòng: California 1
  • Phân Biệt Hội Thánh và Trường Chúa Nhật (MS Ngọc) - Phòng: Los Angeles 2
 • 5:30PM - 7:30PM Friday

  Dinner

  Room: IMPERIAL A-B, MARQUIS 3-4 & CENTURY PAVILION

 • 7:30PM - 9:30PM Friday

  Worship III, Evangelism

  Room: MARQUIS 3-6

  Speaker: Rev. Lê Thành Toàn

 • 9:30PM - 11:00PM Friday

  FELLOWSHIP TIME

 • 11:00PM Friday

  Sleeping

 • 7:15AM - 8:00AM Saturday

  Devotional

  Room: Marquis 3-6

  Speaker: Rev. Nguyễn Đức Tánh

 • 8:00AM - 8:45AM Saturday

  Breakfast

  Room: IMPERIAL A-B, MARQUIS 3-4 & CENTURY PAVILION

  Fellowship Time

 • 9:00AM - 10:45AM Saturday

  Worship IV

  Room: Marquis 3-6

  Speaker: Rev. Nguyễn Thanh Đức

 • 10:45AM - 12:00PM Saturday

  WORKSHOPS

  • 2030: Hội Thánh Tương Lai (MS Cao Sơn) - Phòng: Pacific 1
  • Bài Học Đắt Giá của Sự Chuyển Tiếp (MS Linh) - Phòng: Pacific 3
  • Tăng Trưởng Hội Thánh Qua Âm nhạc (MS Giao) - Phòng: Pacific 2
  • Quý Bà Mục Sư (Bà MS Trần Đào) - Phòng: Pacific 6
  • IMB-Cơ Quan Truyền Giáo Quốc Tế (MS Hội) - Phòng: California 4
  • Sử Dụng Sách của Lifeway (MS Ngọc) - Phòng: Los Angeles 2
  • Coaching and Church Planting (NAMB) - Phòng: Los Angeles 1
  • Cơ Quan Hưu Bổng Guidestone (MS Hoon) - Phòng: California 1
 • 12:00PM - 2:00PM Saturday

  Lunch

  Room: IMPERIAL A-B, MARQUIS 3-4 & CENTURY PAVILION

 • 2:00PM - 5:30PM Saturday

  Administrative Meetings

  Room: PACIFIC COAST 2-3

  TESTIMONIES

  Room: MARQUIS 1-3

 • 5:30PM - 7:30PM Saturday

  Dinner

  Room: IMPERIAL A-B, MARQUIS 3-4 & CENTURY PAVILION

 • 7:30PM - 10:00PM Saturday

  MUSICAL CONCERT

  MARQUIS 3-6

 • 9:30PM - 11:00PM Saturday

  Free time

 • 11:00PM Saturday

  Sleeping

 • 7:15AM - 8:00AM Sunday

  Devotional

  Room: MARQUIS 3-6

  Speaker: Rev. Đỗ Đăng Phú

 • 8:00AM - 8:45AM Sunday

  Breakfast

  Room: IMPERIAL A-B, MARQUIS 3-4 & CENTURY PAVILION

  Fellowship time

 • 9:00AM - 9:30AM Sunday

  Clean-up & Packing

 • 9:30AM - 11:30PM Sunday

  Closing Ceremony Worship

  Room: MARQUIS & IMPERIAL

  Speaker: Rev. Lê Hồng Phúc & Rev. Huỳnh Trần Linh

 • 12:00PM - 2:00PM Sunday

  Lunch & Farewell

  Room: IMPERIAL A-B, MARQUIS 3-4 & CENTURY PAVILION

Print Schedule