Join With Us For Prayer

Posted: 06/14/2022 | Viewed: 2886097

Đại Hội đã đến gần, xin Chúa ban ơn trên các vấn đề sau:

  1. Xin cầu nguyện cho Ban Tổ chức, Ban Yểm trợ, Ban ẩm thực, DaiHoi English Ministry, DH Children Ministry, and their staffs. Cũng cầu nguyện nhiều cho mục sư diễn giả và các con cái Chúa phụ giúp cho Đại Hội, tham gia các tiết mục và ban hướng dẫn thờ phượng.
  2. Xin đặc biệt cầu nguyện cho việc di chuyển máy móc, âm thanh, Camera Video system... Xin Chúa gìn giữ để các thiết bị không bị hư trong khi di chuyển và thời tiết ảnh hưởng. Và không bị máy bay delay hoặc car accident…
  3. Xin cầu nguyện cho các anh chị em phối hợp chặt chẽ, làm việc hết lòng cho Chúa trong tình yêu thương và bỏ qua những thiếu xót của nhau.
  4. Xin cầu nguyện cho giai đoạn chuẩn bị cuối về Technical, Trình chiếu, Đêm Thánh Nhạc, Ca Đoàn, các ban hát dẩn, chương trình và lịch tổng dợt…
  5. Xin Chúa cho mọi người có được sự bình an, thỏa lòng khi hầu việc Chúa để cuối cùng danh Chúa được vinh hiển.