Mục sư Nguyễn tấn Dương

Dallas, Texas

Nguyên là sinh viên của trường Đại học Sư Phạm Anh Văn Huế. Tháng Tư năm 1975, ông cùng đoàn tị nạn Việt Nam sang Hoa Kỳ. Bị gián đoạn việc học một năm khi phải chạy loạn, nhưng ông tiếp tục học khi đến Hoa kỳ và xong Cử nhân năm 1979 và sau đó bắt đầu thực tập hầu việc Chúa tại tiểu bang Florida.

 

Năm 1980, ông được thụ phong Mục sư tại Hội Thánh First Baptist Church, St. Petersburg, Florida, và làm việc với chức vụ Giám Đốc Mục Vụ cho người Á Châu.

 

Mục sư Nguyễn Tấn Dương tốt nghiệp Cử Nhân Đại Học (BA) năm 1979 tại Mississippi. Tốt nghiệp Cao Học Thần Học (M.Div.) năm 1984 tại Đại Chủng Viện New Orleans Baptist Theological Seminary và Tiến Sĩ Mục Vụ (D.Min.) năm 1995 tại Đại Chủng Viện Midwestern Baptist Theological Seminary, Kansas City, Missouri.

 

Đang lúc theo học các chương trình trên, Mục Sư Nguyễn Tấn Dương cũng lo phục vụ Chúa ở các Hội Thánh Báp-tít Hoa Kỳ tại Clearwater, Florida năm 1979-1980. Hội Thánh Báp-tít Việt Nam tại St. Petersburg, FL, 1980-1982. Hội Thánh Báp-tít Việt Nam tại East Bank, New Orleans, LA, 1982-1984. Hội Thánh Báp-tít Tulsa, OK, 1984-1991, và từ năm 1991 ông quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Việt Nam tại Garland (Dallas), Texas cho đến bây giờ.

 

Mục sư Nguyễn Tấn Dương làm Chủ tịch Liên Hữu Báp-tít tiểu bang Texas từ năm 1992.  Giáo sư của Trung tâm Mục vụ Dallas từ năm 1993, sau đó đổi tên là Viện Thần học Báp-tít Việt –Nam từ năm 2002 cho đến nay.

 

Mục sư Nguyễn Tấn Dương có vợ là Nguyễn Hồ Rutơ, và hai người con gái tên là Nguyễn Hồ Tường Vân đang học Đại học Dallas Baptist University và Nguyễn Hồ Tường Vi đang học Trung học tại Plano, Texas.

Mục sư Nguyễn tấn Dương