Mục Sư Dương Hữu Dũng

Atlanta, GA

Mục sư Dương Hữu Dũng hiện đang quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Jonesboro, Georgia. Ông tốt nghiệp Cao học và Tiến sĩ Mục Vụ từ Chủng Viện Southern Baptist Theological Seminary. Ông lập gia đình với cô Kim Anh vào năm 1993, có hai cháu trai là Jonathan và Nathan.

Dung Huu Duong is the Pastor of Jonesboro Vietnamese Baptist Church in Jonesboro, Georgia. He earned both an M.Div. and D.Min. at the Southern Baptist Theological Seminary. He and his wife, Kim Anh, have two children, Jonathan and Nathan.

Dương Hữu Dũng