Mục Sư Phan Hòa Hiệp

Raleigh, North Carolina

Mục sư Phan Hòa Hiệp đang hầu việc Chúa với các mục vụ:

 • Trưởng ban Hiệp Nguyện Mục Sư Thông Công
 • Giáo sư trường Wesleyan College tại Rocky Mount, North Carolina
 • Giáo sư của Viện Thần Học Báp-tít Việt Nam - VBTS, Texas
 • Viện phó của trường VBTS, TX

Văn hóa

 • Cao học Mục Vụ from Southeastern Baptist Theological Seminary
 • Cao học Thần Học Chuyên Khoa
 • Tiến sĩ Mục Vụ
 • Tiến sĩ Giáo Dục

Mục sư Hiệp lập gia đình, vợ Phan Nguyễn Ân-Điển, hiện đang sống tại Raleigh, North Carolina.

 

He currently serves as:

 • A lead pastor of the Vietnamese Baptist Pastor Fellowship in North Carolina
 • Professor of Wesleyan College in Rocky Mount, NC
 • Professor of the VBTS, Texas
 • Vice president at Vietnamese Baptist Theological School, TX.

Education – from Southeastern Baptist Theological Seminary

 • He received Master of Divinity
 • Master of Theology
 • Doctor of Ministry
 • Doctor of Education

Pastor Hiep and his wife An-Dien Nguyen Phan are living in Raleigh, North Carolina.

 

Phan Hòa Hiệp