Hỏi & Đáp Thông Tin

Mục Hỏi & Đáp dùng để giải đáp nhừng câu hỏi thắc mắc quý vị có. Nếu quý vị có nhừng thắc mắc gì liên quan đến Đại Hội, vui lòng đăng câu hỏi của quý vị ở dưới, chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị.

Về thức ăn, chúng ta sẽ được ăn các món ăn Việt Nam do nhà hàng xung quanh đem đến khách sạn và phục vụ cho chúng ta trong suốt những ngày Đại Hội.
Charlotte Douglas International Airport (CLT) is the airport you need to arrive. It's only 5 minutes away from hotel. There will be hotel shuttle picking up people every 15 minutes.
Yes, you can. Please register as normal then contact Registration at registration@daihoibaptit.org to request remove meals. Then we will refund money back to you.
Xin vui lòng liên hệ Ban Ghi Danh qua email ghidanh@daihoibaptit.org để yêu cầu thay đổi.
Dạ vâng được, Mục Sư ghi danh cho 4 người trước, sau đó email cho Ban Ghi Danh thông tin của người thứ 5 như tên, năm sinh và giới tính để Ban Ghi Danh the^mv ào trong ghi danh của Mục Sư.

Đăng Câu Hỏi

Câu Hỏi