Thông Báo: Chúng tôi đã hoàn thành hồi trả tiền ghi danh lại cho quý vị. Nếu quý vị chưa nhận đủ số tiền, xin vui lòng liên hệ Ban Ghi Danh qua email registration@daihoibaptit.org
HỘI THÁNH ĐẮC THẮNG

"Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngôi Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngôi Ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh!"

Khải Huyền 3:21-22
 

Thời Gian

Khai Mạc: Tối ngày 02, tháng 07, 2020

Bế Mạc: Trưa ngày 05 tháng 7, 2020

Địa Điểm

Crystal Gateway Marriott, VA

1700 Richmond Hwy, Arlington, VA 22202

Vài Con Số

0

Ghi Danh

111

Nhi Đồng

110

Thanh Niên

5

Diễn Giả

Ghi Danh Dự Đại Hội

1 Người

Ghi danh trọn gói dành cho 1 người bao gồm

  • 3 đêm ở khác sạn
  • 9 bửa ăn
  • Phí ghi danh
Ghi Danh

2 -4 Người

Ghi danh trọn gói dành cho từ 2 đến 4 người bao gồm

  • 3 đêm ở khác sạn
  • 9 bửa ăn
  • Phí ghi danh
Ghi Danh

Chỉ Ghi Danh

Chỉ ghi danh tham dự Đại Hội, không có khách sạn hoặc ẩm thực

  • Không ở khách sạn
  • Có/Không có ẩm thực
Ghi Danh