Thông Tin Đậu Xe Tại KHách Sạn

Đăng Ngày: 18/12/2019 | Được Xem: 8339

Khi quý vị đến khách sạn để tham dự Đại Hội bằng xe, xin vui lòng đọc thông tin dưới đây. Có 2 khách sạn, tùy theo khách sạn quý vị ở thì giá đâ/u xe khác nhau như sau

 1. Khách sạn Crystal Gateway Marriot
 2. Khách sạn Crystal City
  • Cho ngày thường, nếu đậu xe sau 4 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau thì miễn phí
  • Cho ngày cuối tuần, nếu đậu xe sau 4 giờ chiều và rời trước 6 giờ sáng ngày Thứ Hai thì miễn phí
  • Nếu đậu xe ngoài giờ miễn phí (Trước 4 giờ chiều và rời sau 6 giờ sáng) thì giá là $6 cho mỗi giờ
  • Giá đậu xe ngoài giờ miễn phí: 1 giờ: $6, 2 giờ: $11, Cả ngày: $21, giá đậu xe bắt đầu mỗi ngày từ 6 giờ sáng
  • Thêm thông tin tại https://www.crystalcity.org/explore/getting-around/car/free-parking