Liên Hệ Ban Tổ Chức

Đăng Ngày: 17/12/2019 | Được Xem: 9291
Mục Sư Nguyễn Việt Hùng Trưởng Ban Tổ Chức

Email: viethung999@gmail.com

Telephone: 301-875-4992

Mục Sư Trần Nhơn Phó Ban Tổ Chức

Email: nhontran07@yahoo.com

Telephone: 571-789-7451

Phan Chí Trung Thư Ký

Email: trungphan.tphan@gmail.com

Telephone: 571-527-7148

Pagan Nhơn Thủ Quỹ

Email: nhonpagan@gmail.com

Telephone: 240-413-8414

Mục Sư Mai Sang Trưởng Ban Nhi Đồng

Email: sangmai@hotmail.com

Telephone: 240-988-7407

Lê Thiên Ân Thờ Phượng

Email: An.thien.le@gmail.com

Telephone: 703-409-7124

Trần Thùy Trang Ẩm Thực

Email: gaimietvuon72@yahoo.com

Telephone: 571-830-9820

Hoàng David Trưởng Ban Đưa Đón

Email: davidhoang11@gmail.com

Telephone: 240-478-1254

Nguyễn Phúc Samuel Du Lịch / Du Ngoạn

Email: spngn@yahoo.com

Telephone: 703-973-2395

Chung Quốc Thái Tiếp Tân

Email: tqchung@yahoo.com

Telephone: 703-409-1617

Ban Ghi Danh

Telephone: (818) 600-2615
(Chúng tôi không trả lời qua text message)
Email: ghidanh@daihoibaptit.org
Anh Trần Michael
Anh Lê Ken
Chị Thái An
Anh Hồng Phù Xương
Chị Diệp Quế