Thông Tin Khách Sạn

Đăng Ngày: 21/01/2020 | Được Xem: 7240

Kính chào quý tôi con Chúa,

Xin kính gởi đến quý vị thông tin về Khánh Sạn!

Ban Tổ Chức chúng tôi đã đặt 210 phòng ở tại Crystal Gateway Marriott Hotel (main conference), nhưng trong các ban ngành đã reserved hết 30 phòng chỉ còn lại 180 phòng. Tại đây Hotel đã hết phòng vì vậy chúng tôi đã book thêm 50 phòng cũng của Marriott Hotel, nhưng building kế bên phải đi bộ qua khoản 7 đến 10 phút dưới đường hầm (under ground tunnel).

Nếu như quý vị dự tính đi Đại Hội năm 2020 ở Washington, DC, xin quý vị ghi danh càng sớm càng tốt để có phòng khách sạn tại main conference vì chỉ dành cho ai đăng ký trước được trước (first come first serve)!

Chúng tôi rất vui được HÂN HẠNH đón tiếp tất cả quý vị gần xa đến tham dự ĐẠI HỘI 2020.

Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta ở cùng anh em hết thảy  (II Tês. 3:18).

 

Trưởng Ban Tổ Chức,

Mục Sư Nguyễn Việt Hùng