Workshops

Posted: 01/20/2004 | Viewed: 7935

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN
TẠI ĐẠI HỘI 25, DALLAS, TEXAS

Kính thưa quý con cái Chúa, trong lần Đại Hội thứ 24 tại San Jose, California, chúng tôi có phát phiếu thăm dò để biết được ý kiến của những người tham dự Đại Hội ao ước Ban Chấp Hành Liên Hữu và Viện Thần Học có thể đáp ứng được một số nhu cầu của con cái Chúa tại các Hội thánh địa phương qua những chương trình Huấn luyện mỗi năm tại Đại Hội.
Dựa theo kết quả của cuộc thăm dò năm 2008, chúng tôi có được những chương trình huấn luyện sau đây trong kỳ Đại Hội 25 này:

1. Đặc Trưng của người Báp-tít
Mục sư Tiến sĩ Lê Hồng Phúc, Giáo sư Thần Học Viện Báp-tít, Cựu Giáo sĩ tại Anh Quốc

2. Hôn Nhân và Gia Đình
Mục sư  Tiến sĩ Lâm Văn Minh , chuyên về Cố vấn Gia đình, Hôn nhân.

3.   Cách xử dụng tiền bạc và làm các loại di chúc
Ô. Đặng Tấn Trung, chuyên môn về Cố vấn Tài chánh & Luật sư Hank Alterman, chuyên về luật Di chúc.

4. Cá Nhân Chứng Đạo
Mục sư Trần Tự Hồng Sơn từng cộng tác nhiều năm với Mục sư Tôn Thất Bình trong chương trình EE khắp nơi trên thế giới.

5. Cách xử dụng ân tứ Chúa
 Mục sư Tiến sĩ Phan Phước Lành, Tổng Thư ký của Liên Hữu..

6. Mối liên hệ giữa Liên Hữu và Hội Thánh địa phương
Mục sư Chủ tịch và Ban Chấp Hành Liên Hữu sẽ tâm tình với quý con cái Chúa về mối liên hệ giữa Hội thánh địa phương và Liên hữu để cùng hợp tác mở rộng Vương quốc Đức Chúa Trời.

7. Công việc của Viện Thần Học Báp-tít
Mục sư Tiến sĩ Trần Đào, Viện trưởng Viện Thần học Báp-tít Việt-nam tại Hoa-kỳ sẽ chia sẽ về những hoạt động của Viện Thần học liên quan đến Hội thánh địa phương.

8. Công việc của Cơ Quan Truyền Giáo
Mục sư Nguyễn Văn Huệ, Giám đốc Cơ quan Truyền giáo thuộc Liên Hữu, chia sẽ tầm hoạt động trong và ngoài nước Hoa-kỳ của Cơ quan Truyền giáo

9. Huấn luyện ESLL
VBTS & Nha sĩ Trương Minh Hùng, Đào tạo Lãnh đạo thế hệ người trẻ tương lai. Với các đề tài thực tiển: “Conflict Management”; “Financial Accountability”;  “Baptist Distinctive”, etc.

10. Huấn luyện Kids EE
Cô Lê Ngọc Úc, chuyên môn về Nhi đồng của Hội thánh địa phương, sẽ có       chương trình suốt Đại Hội cho con em chúng ta,  «KIDS EE» .