Praise and Worship Night

Posted: 11/30/-0001 | Viewed: 7780

Kính thưa quý Mục Sư và quý anh chị em trong Chúa.
Hàng năm tại Đại Hội Báp-Tít bên cạnh những buổi bồi linh, thông công & huấn luyện.. chúng ta còn được tham dự một chương trình đặc biệt: Đêm Ca Ngợi. Chúa đã dùng chương trình nầy đem lại nhiều phước hạnh khó quên cho con dân Chúa tại đại hội.

Kết quả tốt đẹp của những đêm ca ngợi tùy thuộc vào mức độ hưởng ứng và chuẩn bị của các Hội Thánh địa phương. Năm nay một lần nữa chúng tôi xin kính nhờ quý Mục Sư kêu gọi hội thánh mình sẵn sàng đóng góp vào chương trình nầy những tiết mục chất lượng cả kỷ năng lẫn tấm lòng để chúng ta cùng vinh danh Chúa.

I/ Mục tiêu:
Sử sụng tính đa dạng của nghệ thuật để vinh danh Chúa & gây dựng nhau trong tinh thần (Ê-phê-sô 5:19) “Hãy dùng thánh thi, thánh ca và ca khúc thiêng liêng mà đối đáp nhau, hãy hết lòng đàn ca chúc tụng Chúa”

II/ Nội dung các tiết mục nhằm:

  1. Ca ngợi/suy tôn Chúa.
  2. Khích lệ/gây dựng đức tin cho nhau.

III/ Các thể loại:    (thời gian tối đa trong ngoặc dành cho mỗi tiết mục)
A. Làm chứng/Tạ Ơn Chúa (4 phút)

  1. Thuật lại việc mầu nhiệm Chúa làm trên bản thân.
  2. Chia sẻ kinh nghiệm được Chúa biến đổi đời sống tâm linh.

B. Thơ/Nhạc: (4 phút)

  1. Hát hoặc chơi nhạc cụ.
  2. Đọc/ngâm thơ.

C. Kịch nghệ: (5 phút)

  1. Kịch hoặc hoạt cảnh (kịch câm với nhạc nền)

D. Vũ điệu/Múa (5 phút)

Xin kêu gọi quý con cái Chúa chuẩn bị chọn lọc, tập dợt và ghi danh trước các tiết mục tham gia. Sau khi đã nhận được phiếu ghi danh, chúng tôi sẽ liên lạc với người ghi danh. Mong nhận được sự đáp ứng nhiệt tình của quý vị.

Kính mến trong Chúa,
MS Nguyễn Linh Ân

Download Phiếu Ghi Danh Đêm Ca Ngợi