Help Needed

Posted: 11/30/-0001 | Viewed: 7192

Kính thưa quý Đầy Tớ Chúa và quý vị Lãnh Đạo Hội Thánh.

Để  việc phổ biến chương trình ghi danh tham dự Đại Hội năm 2009 được sự quan tâm và tích cực chú ý của con dân Chúa. Trân trọng kính xin quý Mục Sư Quản Nhiệm và Quý Ban Điều Hành vui lòng giúp cho Ban Tổ Chức:

 

A.      Xin vui lòng copy Phiếu Ghi Danh (Đã gởi qua đường Bưu Điện) làm nhiều bản để mọi tín hữu có thể sử dụng dể dàng.

B.      Xin vui lòng trình bày nơi bảng thông báo của Hội Thánh , hoặc một nơi thuận tiện, dể nhìn, các văn kiện đã gởi đến quý vị:

·         Thư thông báo chương trình đại Hội.

·         Phiếu Ghi Danh.

·         Tờ quảng bá hình ảnh.

C.      Xin giải thích cho quý Hội Thánh biết có hai cách để ghi danh:

·         Điền các chi tiết vào phiếu ghi danh và mail về cho Ban Tổ Chức theo địa chỉ trong phiếu ghi danh.

·         Vào trang web của Đại Hội http://daihoibaptit.org để ghi danh on-line.     

 

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên lạc với các số điện thoại của Ban Tổ chức.

 

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã giúp đỡ rất nhiều cho Đại Hội 25, nguyện Chúa từ ái tiếp tục tràn đầy phước hạnh trên quý vị, quý quyến và quý Hội Thánh.

 

Ban Tổ Chức